09/10/2017

Stavaza werken Fernand Hanusdreef

Algemeen nieuws In de kijker

Inmiddels zijn alle voetpaden aangelegd en is de heraanleg rond de kerk grotendeels uitgevoerd. Enkel ter hoogte van het plein voor de kerk moet er nog een herstelling aan het beton gebeuren, en worden de woningen naast het kerkhof op de nieuwe riool aangesloten.
 
Het laatste deeltje van de renovatiewerken in uw straat, nl. de aanpassing aan het kruispunt met de Nieuwe Dreef en de asfalteringswerken, zijn eind oktober gepland.
 
In de week van 9 oktober worden de bestaande, maar gevaarlijke fietsoversteken over de Nieuwe Dreef, vervangen door veilige zebrapaden. Dit zal plaatselijk hinder geven, maar de aannemer zal ervoor zorgen dat alle verkeer door kan.
Vervolgens, op 26 en 27 oktober, wordt in de Fernand Hanusdreef tussen de kerk en de Nieuwe Stationsstraat, de asfalt afgefreesd en opnieuw heraangelegd. Tussen 30 oktober en 3 november wordt er gewerkt tussen de kerk en de Nieuwe Dreef. Hier wordt de asfalt verwijderd en zal onder de nieuwe asfalt een fundering worden geplaatst. Tevens wordt de beton aan de kerk hersteld.
 
Er zal geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn van zodra de asfalteringswerken starten. Er wordt aan de bewoners die in de eigenlijke werkzone wonen gevraagd, er rekening mee te houden dat hun perceel soms minder goed of zelfs tijdelijk niet toegankelijk zal zijn met de auto. De aannemer zal de bewoners extra op de hoogte brengen wanneer dit laatste het geval is. Te voet is iedereen steeds bereikbaar.
 
Wij doen ons best om de overlast tot een minimum te beperken.
Wij danken u voor het begrip dat u opbrengt tijdens deze werken.
Uw stadsbestuur