27/11/2017

Stad stelt ontwerper aan voor verkaveling Spoele

Algemeen nieuws In de kijker

De stad bereidt een verkaveling in de wijk Spoele voor, en heeft een ontwerper aangesteld om een ontwerp op te stellen voor de riolering en de wegenis. Dat is de bvba S. Bilt uit Willebroek.