08/02/2018

Werken Veldstraat-Molenbergplein

Algemeen nieuws In de kijker

Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Fase 3b

BEWONERSBRIEF

Geachte bewoner


Zoals u ondertussen reeds gemerkt heeft, hebben de nutsmaatschappijen hun werken beëindigd.

De heraanleg van de straat zelf zal starten vanaf 01/03/2018, en zal in 4 fasen worden uitgevoerd:
- Fase 1 start begin maart 2018 aan het kruispunt Molenstraat / Molenbergplein. Deze werken zullen vermoedelijk duren tot half mei 2018.
- Fase 2 start half mei 2018 met de werken aan het Molenbergplein zelf, vermoedelijk einde van deze fase is half juli 2018. (bouwverlof).
- Fase 3 start juni 2018, met de werken in de Veldstraat (deel Molenstraat – Bosmanstraat), vermoedelijk einde half september.
- Fase 4 start half juli 2018, werken in de Veldstraat (deel Bosmanstraat – Kazernestraat) en zullen vermoedelijk half oktober beëindigd zijn.


Bereikbaarheid
Zodra de aannemer met de wegeniswerken start, zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Er wordt wel een omleiding voor deze werken voorzien. Zodra de werken in de Veldstraat starten, zal er een tijdelijk ontsluiting worden aangelegd tussen de Vermeulenstraat en Strijkerstraat. De bewoners die in de eigenlijke werkzone wonen, worden gevraagd er rekening mee te houden dat hun perceel soms minder goed of zelfs niet toegankelijk zal zijn met de auto. De aannemer zal de bewoners extra op de hoogte brengen wanneer dit laatste het geval is. Te voet is uiteraard wel iedereen steeds bereikbaar.

Overlast
De werken zullen hinder veroorzaken voor de buurtbewoners, maar de stad en de aannemer doen er alles aan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Informatie
Het is de doelstelling van de stad, de bewoners zo goed mogelijk te informeren over het verloop van de werken. Hiervoor heeft de stad een e-mail adres aangemaakt: wegenwerkenveldstraat@lokeren.be
Door ons uw e-mail adres aan te bezorgen kunnen we u informeren over het verloop en eventuele problemen tijdens de uitvoeringsfase van de werken. Eventuele vragen kunt u ook naar dit adres doormailen.

Wij danken u alvast voor het begrip dat u opbrengt tijdens deze werken.
Uw stadsbestuur