19/06/2018

Verkiezingen 2018: volmachten

Algemeen nieuws In de kijker

Download hier de modelbrief waarvan sprake in onderstaande tekst
Download hier document formulier A95

Volmachten

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat u zich, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om uw stem uit te brengen. In dat geval kan u toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

In welke gevallen ?

 1. u bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen, een getuigschrift van de arts is nodig;
 2. u bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland (ook voor de leden van het gezin die mee zijn) of in het binnenland, een attest van de werkgever is nodig;
 3. u bent schipper, marktkramer, kermisreiziger of een samenwonend gezinslid, de burgemeester kan u een attest afleveren waarop uw beroep vermeld is;
 4. u bent van uw vrijheid beroofd, de directie van de instelling levert een attest af;
 5. u kan door uw geloofsovertuiging onmogelijk naar het stembureau komen, dat moet blijken uit een attest afgeleverd door de religieuze overheid;
 6. u kan niet komen om studieredenen, de schooldirectie levert een bewijs af;
 7. u verblijft om andere dan hierboven vermelde redenen tijdelijk in het buitenland. Uiterlijk 12 oktober 2018 om 12 uur kan u een aanvraag indienen bij de burgemeester.
  -u kan uw aanvraag staven met bewijsstukken dat u op 14 oktober 2018 om privé-redenen in het buitenland verblijft.  Deze bewijsstukken kunnen zijn : reservatie bij een reisbureau, een kopie van een hotelvoucher, een kopie van een vliegtuigticket, een bewijs van boeking of reservatie van een hotel of kampplaats via internet enz…
  -u kan geen bewijzen voorleggen : u gaat bijvoorbeeld met een eigen wagen op reis, op bezoek bij familie of vrienden enz….  U legt voor de burgemeester van uw gemeente een verklaring op eer af. 
  Als de burgemeester de redenen aanvaardt, krijgt u een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland.  Met dit attest kan u volmacht verlenen.

 Wie kan men aanwijzen ?

U kan uw volmacht geven aan elke andere kiezer die in het Vlaams Gewest woont. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar u als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen.

 Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde, aangezien een niet-Belgische kiezer niet voor de verkiezing van de Provincieraad mag kiezen. (Een niet-Belgische kiezer mag daarentegen wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde.)

 

Wat moet u als volmachtgever doen?

Als volmachtgever moet u vooreerst het volmachtformulier invullen.

Het volmachtformulier vindt u op de site www.vlaanderenkiest.beof kan u gratis verkrijgen op het stadhuis van Lokeren.  Het formulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd.

In alle gevallen kan u deze volmacht geven tot op de dag van de verkiezingen. Enkel in het geval u op vakantie vertrekt, moet u deze volmacht minstens 1 dag op voorhand geven.

Wat moet de volmachtdrager doen ?

De volmachtdrager moet voor u gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Om de volmacht te kunnen gebruiken moet hij volgende documenten bij zich hebben :

1)     het ingevuld en ondertekend volmachtformulier;

2)     het bijbehorend attest;

3)     zijn eigen oproepingsbrief;

4)     de oproepingsbrief van de volmachtgever;

5)     en zijn eigen identiteitskaart.

  

Hoe kan ik geldig stemmen ?

 Om geldig te stemmen mag u per verkiezing slechts stemmen uitbrengen binnen één lijst.

 Dit kan:

 •          Door uw stem uit te brengen in het vakje bovenaan een lijst (lijststem)
 •          Door uw stem uit te brengen in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaten (naamstem)

 

Indien u tegelijkertijd een lijststem èn één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, dan wordt met de lijststem geen rekening gehouden.

 Brengt u stemmen (lijst- of naamstemmen) uit op verschillende lijsten, dan zal uw stem als ongeldig worden beschouwd en niet worden meegeteld.

 

Praktisch

o   Eind september krijgt u uw oproepingsbrief. Bewaar deze goed.

o   U meldt zich op zondag 14 oktober aan in het lokaal waarvan de openingsuren, het adres en het nummer op de oproepingsbrief staat.

o   Gelieve uw identiteitskaart en oproepingsbrief mee te brengen.

 

Info : dienst bevolking, Groentemarkt 1, gelijkvloers, 09/340.94.48 tijdens de openingsuren van het stadhuis, www.vlaanderenkiest.be of www.lokeren.be
Op zondag 14 oktober is de dienst op het stadhuis open van 8 tot 12 uur.

 

1. u bent ziek of invalide en wil geen volmacht geven :

o   wat?

o   oproepingsbrief + een attest van de arts

o   => terugzenden naar het stadhuis, dienst verkiezingen, Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren.

2. u bent ziek of invalide en wil volmacht geven :

o   wat?

o   oproepingsbrief + attest van de arts + volmacht, ingevuld en ondertekend door zowel volmachtgever als gemachtigde (=formulier A95)

o   =>bezorgen aan uw gemachtigde

3. u bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland (ook voor de leden van het gezin die mee zijn) of in het binnenland en wil geen volmacht geven :

o   wat?

o   oproepingsbrief + een attest van militaire of burgerlijke overheid of werkgever

o   => terugzenden naar het stadhuis, dienst verkiezingen, Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren.

4. u bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland (ook voor de leden van het gezin die mee zijn) of in het binnenland en wil volmacht geven :

o   wat?

o   oproepingsbrief + een attest van militaire of burgerlijke overheid of werkgever + volmacht, ingevuld
en ondertekend door zowel volmachtgever als gemachtigde (=formulier A95)

o   => bezorgen aan uw gemachtigde

5. u bent schipper, marktkramer, kermisreiziger of een samenwonend gezinslid en wil geen volmacht geven :

o   wat?

o   oproepingsbrief + een attest van uitoefening v/h beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, te bekomen op de dienst bevolking. (=formulier A96b)

o   => terugzenden naar het stadhuis, dienst verkiezingen, Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren.

6. u bent schipper, marktkramer, kermisreiziger of een samenwonend gezinslid en wil volmacht geven :

o   wat?

o   oproepingsbrief + een attest van uitoefening v/h beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, te bekomen op de dienst bevolking + volmacht, ingevuld en ondertekend door zowel volmachtgever als gemachtigde (=formulier A95)

o   => bezorgen aan uw gemachtigde

7. u bent van uw vrijheid beroofd en wil geen volmacht geven :

o   wat?

o   oproepingsbrief + een attest van de directie van de instelling
=> terugzenden naar het stadhuis, dienst verkiezingen, Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren.

8. u bent van uw vrijheid beroofd en wil volmacht geven :

o   wat?

o   oproepingsbrief + een attest van de directie van de instelling + volmacht, ingevuld en ondertekend door zowel volmachtgever als gemachtigde (=formulier A95)

o   => bezorgen aan uw gemachtigde

9.u kan door uw geloofsovertuiging onmogelijk naar het stembureau komen en wil geen volmacht geven : 

o   wat?

o   oproepingsbrief + een attest afgeleverd door de religieuze overheid
=> terugzenden naar het stadhuis, dienst verkiezingen, Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren.

10.u kan door uw geloofsovertuiging onmogelijk naar het stembureau komen en wil volmacht geven : 

o   wat?

o   oproepingsbrief + een attest afgeleverd door de religieuze overheid + volmacht, ingevuld en ondertekend door zowel volmachtgever als gemachtigde (=formulier A95)

o   => bezorgen aan uw gemachtigde

 

11.u kan niet komen om studieredenen en wil geen volmacht geven :

o   wat?

o   oproepingsbrief + een attest afgeleverd door de schooldirectie.
=> terugzenden naar het stadhuis, dienst verkiezingen, Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren.

12.u kan niet komen om studieredenen en wil volmacht geven :

o   wat?

o   oproepingsbrief + een attest afgeleverd door de schooldirectie + volmacht, ingevuld en ondertekend door zowel volmachtgever als gemachtigde (=formulier A95)

o   => bezorgen aan uw gemachtigde

13. u verblijft om andere dan hierboven vermelde redenen tijdelijk in het buitenland en wil geen volmacht geven :

o   Wat ?
oproepingsbrief + verontschuldigingsbrief (modelbrief 1 beschikbaar) eventueel vergezeld van bewijsstukken.
(vb factuur hotel, reservering bij een reisbureau, vliegtuigticket, huurovereenkomst van een goed in het buitenland, een schriftelijke verklaring van de familie in het buitenland, enz…).
=> terugzenden naar het stadhuis, dienst verkiezingen, Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren.

14. u verblijft om andere dan hierboven vermelde redenen tijdelijk in het buitenland en wil volmacht geven :

o   Wat ?
oproepingsbrief + een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde waarmee deze de onmogelijkheid om naar het stembureau te gaan, vaststelt (=formulier A96a) + volmacht, ingevuld en ondertekend door zowel volmachtgever als gemachtigde (=formulier A95)

o   =>bezorgen aan uw gemachtigde

o   U vraagt dat attest (=formulier A96a)aan bij de burgemeester van uw woonplaats, uiterlijk op 12 oktober 2018 om 12 uur op het stadhuis, dienst verkiezingen. Bij uw aanvraag voegt u de nodige bewijsstukken.
(vb factuur hotel, reservering bij een reisbureau, vliegtuigticket, huurovereenkomst van een goed in het buitenland, een schriftelijke verklaring van de familie in het buitenland, enz…).

o   Als u geen bewijsstukken kan voorleggen, moet u op het formulier A96a een verklaring op erewoord ondertekenen.