19/12/2018

Gladheidsbestrijding in Lokeren

Algemeen nieuws In de kijker

We hebben in december reeds enkele winterprikken gehad en daarom is het nuttig om nog even duidelijk te maken hoe de stad de ijzelvorming, sneeuw en bevriezing bestrijdt om de veiligheid van de weggebruikers zoveel als mogelijk te vrijwaren.

Tijdens de winterperiode (van november tot en met maart) is er een Winter Plan Coördinator aangesteld die elke dag (week- en weekenddagen, feestdagen) wanneer er maar het minste risico op een winterprik is, de meteo opvolgt. De stad Lokeren heeft een contract met Meteo Group en ontvangt elk uur updates over de evolutie van de weersvoorspellingen.

 

Indien hij vaststelt dat er kans is op bevriezing, ijzel, rijm of sneeuw dan verwittigt hij de aannemer die aangesteld is door de stad om de wegen, straten en pleinen te gaan strooien. Meestal begint deze aannemer met het strooien van zout een drietal uur voor de gladheid zal ontstaan.

De Winter Plan Coördinator verwittigt eveneens de strooiploegen van Infrastructuur (de technische dienst van de stad) die de fietspaden, fietsbruggen, moeilijk te bereiken kritische plaatsen en de zones rond de gebouwen van de stad (kliniek, woonzorgcentra, stadhuis, scholen, politiekantoor, station, …) zullen beginnen strooien.

Naar gelang de ernst van de situatie wordt de zone waarin gestrooid wordt uitgebreid. Hoe zwaarder de weersomstandigheden voorspeld worden door Meteo Group, hoe groter de zone (en het aantal straten) wordt waarin gestrooid wordt. Er zijn door de sector Infrastructuur 3 zones geïdentificeerd: de kleine, de middelgrote en de grote ronde.

Bij de grote ronde worden bijna alle straten op het grondgebied van de stad gestrooid. Bij de kleine ronde zijn dit voornamelijk de bruggen, enkele kritische plaatsen zoals de spoed en de straten waar uit ervaring geweten is dat er vlug ijzel en rijmplekken gevormd worden.


Het is dus niet altijd nodig om steeds alle straten van het grondgebied te strooien, te meer omdat zout zeker niet goed is voor onze planten en bomen. De stadsdiensten strooien nu reeds handmatig met milieuvriendelijker dooikorrels op alle gevoelige plaatsen om de impact op het milieu zo klein mogelijk te maken.
 Vanaf einde december 2018 zullen de stadsdiensten trouwens voor een deel van de fietspaden en kritische plaatsen overschakelen op het strooien met pekel (mengeling van zout en water) dat veel sneller inwerkt op het wegdek, een betere bescherming geeft en tenslotte veel milieuvriendelijker is dan zoutkorrels. Wij berichten jullie daar binnenkort nog wel eens over.

Ondanks het feit dat bij de grote ronde onze aannemer 3 strooistellen (tractor en aanhangwagen) en de stad eveneens 3 strooimachines met een 6-tal medewerkers inzet duurt het minstens 3 à 4 uren vooraleer het ganse grondgebied van de stad gestrooid is. We spreken over ongeveer 300 kilometer wegdek dat behandeld wordt tijdens zo een grote ronde.

De gewestwegen die door onze stad lopen worden daarenboven gedaan door de dienst van Wegen en Verkeer (AWV) en AWV beslist zelfstandig of zij zullen strooien of niet.

Onze Winter Plan Coördinator volgt samen met de politie de evolutie van de toestand op de wegen op en stuurt bij waar nodig is. Hij staat ook in permanente verbinding met de Meteo Group om te zien hoe de weersomstandigheden zullen evolueren.

Ondanks al die inspanningen kan het toch nog eens misgaan gezien het weer voorspellen nooit met honderd procent zekerheid kan gebeuren.

Daarom toch nog eens een belangrijke oproep om bij gladde weersomstandigheden indien mogelijk thuis te blijven of het openbaar vervoer te gebruiken en indien er toch op de baan moet gegaan worden om de snelheid aan te passen aan de weersomstandigheden zoals trouwens in het verkeersreglement voorzien is.