24/12/2018

Tonnageverbod rond E17/2-3

Algemeen nieuws In de kijker

Sinds een paar weken is er rond het industriegebied E17/2-3 een zone gecreëerd waarbinnen voertuigen van meer dan 3,5 ton niet meer mogen komen. Enkel het plaatselijk zwaar verkeer en landbouwvoertuigen mogen nog in de straten rijden. Op die manier wil de stad wettelijk afdwingen dat het zwaarder transport van en naar het industriegebied door de omliggende woonstraten rijdt. De enige toegangsweg voor dat zwaar transport is de nieuwe ontsluitingsweg naar de Zelebaan (N47) en de op- en afritten van de E17.
 
In de maand januari zal de politie controleacties organiseren. In eerste instantie worden de vrachtwagenbestuurders die toch nog in de ruime zone met tonnageverbod rijden aangesproken en naar de enige overblijvende ontsluitingsweg gestuurd. In een tweede fase zullen er pv’s worden uitgeschreven.
Met de invoering van de grote zone met tonnageverbod en de controleactie van de lokale politie wil de stad de verkeersleefbaarheid en – veiligheid van de woonwijken Everslaar / Spoele / Lokeren-Zuid nog verbeteren.