07/01/2019

Stad koopt oud postgebouw op de Markt

Algemeen nieuws In de kijker

Burgemeester Filip Anthuenis bereikte een akkoord met de eigenaar van het ‘oud postgebouw’ om het gebouw te kopen (verkoopprijs 800.000 euro). De verkoop-operatie wordt op de volgende gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Het imposante gebouw moet nog een invulling krijgen, maar het Infopunt Toerisme staat alvast op de lijst van stadsdiensten die er een nieuwe stek zullen vinden. “Na jaren leegstand kan het postgebouw opnieuw leven en uitstraling geven aan onze mooie Markt”, zegt de burgemeester.

De uitstraling van het voormalig postgebouw is heel groot voor onze stad. Het gebouw is één van de vier bakens (landmarks) die op elke hoek van de Markt aanwezig zijn: stadhuis – Sint-Laurentiuskerk – stadsmuseum – postgebouw. Het feit dat de stad eigenaar zou kunnen zijn van deze vier bakens, zou een enorme meerwaarde kunnen bieden.

Het postgebouw staat daarenboven ondertussen meer dan 5 jaar leeg. Een bepaalde slijtage manifesteert zich.

De huidige eigenaar, bvba AMBER & Co van de heer John Vermeren, kocht op 2 februari 2017 het ‘oud postgebouw’ Markt 15 via een openbare verkoop die door de voormalige eigenaar, BPOST, werd georganiseerd.  De heer Vermeren kocht het gebouw met de intentie om de bestemming te wijzigen naar woonfunctie. Het gebouw ligt op het gewestplan weliswaar in woongebied, maar in het BPA ‘Gedempte Ledebeek’ werd er een ‘publieke bestemming’ (‘blauw’) aan gegeven. Met andere woorden, een wijziging van het BPA was noodzakelijk om de woonfunctie mogelijk te maken.

Nadat het voor de eigenaar duidelijk werd dat een bestemmingswijziging niet opportuun is, werd het gebouw opnieuw te koop (en te huur) gezet.

Na een aantal gesprekken is de huidige eigenaar finaal akkoord gegaan om het gebouw aan de stad te verkopen voor 800.000 euro.

Als één van de grootste beeldbepalende gebouwen op de Markt leent (een deel van) de benedenverdieping van het pand zich uitermate voor de dienst Toerisme. De dienst Toerisme is trouwens momenteel veel te klein gehuisvest. Gelet op de grootte van het gebouw kunnen echter nog andere bestemmingen hieraan toegevoegd worden. De stadsdiensten kunnen sowieso hier en daar bijkomende kantoorruimte gebruiken. Daarnaast kan ook onderzocht worden of gewezen OCMW-diensten niet beter geherlocaliseerd en/of samengevoegd worden met andere diensten. Dit alles maakt voorwerp uit van bijkomend onderzoek.

Aan de gemeenteraad van 28 januari 2019 wordt de gedetailleerde ontwerp-verkoopakte voorgelegd.