31/01/2019

Josephine-Charlottepark wordt gesaneerd

Algemeen nieuws In de kijker

Begin maart 2019 start de OVAM met ambtshalve bodemsaneringswerken ter hoogte van het stadspark in Lokeren.

Waarom saneren?

Ter hoogte van het stadspark komt grondverontreiniging voor met zware metalen. Op de site liep een rivierarm van de Durme. In 1911 werd de Durme herlegd. Het rechttrekken van de rivierarm was noodzakelijk omdat de Durme aan het dichtslibben was.

Het dichtslibben en het dempen van de voormalige Durme ligt aan de basis van de aanwezigheid van zware metalen. Zowel het grondwater als de oorspronkelijke zandgrond onder de kleilaag zijn niet verontreinigd. De kleilaag houdt uitloging van verontreiniging tot in de onderliggende lagen tegen.

Na de saneringswerken wordt de zone volledig hersteld in zijn oorspronkelijke staat waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige functies van het park.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De bodemverontreiniging zal gesaneerd worden door ontgraving, waarbij de verontreinigde zone afgegraven wordt tot 50 cm en lokaal dieper. De oude bomen in het park worden gevrijwaard zodat  het karakter van het park behouden blijft.

De verontreiniging ter hoogte van het nieuwe fietspad, werd tijdens de aanleg van het fietspad aangepakt.

Mogelijks zal er een tijdelijke verlaging gebeuren van het grondwater met behulp van een bemalingsinstallatie. Het onttrokken grondwater wordt via een waterzuiveringsinstallatie gezuiverd en vervolgens geloosd. De ontgraven grond wordt tijdelijk ter plaatse gestockeerd om op basis van bijkomende analyses de gepaste verwerkingsmethode te bepalen.

Graafwerken in een saneringszone vereisen specifieke veiligheidsmaatregelen. In de saneringszone moeten de arbeiders veiligheidskledij dragen om contact met de verontreinigde grond te vermijden. Voor de omwonenden en voorbijgangers is er geen gevaar.

Een erkend bodemsaneringsdeskundige volgt de sanering heel nauwgezet op.

 

Timing van de werken?

Eind februari of begin maart start de aannemer met de werfinrichting. De effectieve graafwerken nemen naar schatting één week in beslag. De totale duur van de werken wordt, inclusief de voorbereiding en de afwerking, geschat op 1 maand. Tijdens de werken is de werfzone niet toegankelijk voor derden. Er zullen omleidingen voorzien en aangeduid worden.

 

Herontwikkeling na sanering?

De saneringslocatie zal na de werken hersteld worden in zijn oorspronkelijke staat, waarbij ook de nodige aandacht zal besteed worden aan de nieuwe invullingen van het stadspark.

 

Te verwachten hinder?

Verkeershinder

De aannemer stelt in nauw overleg met de politie en de brandweer een verkeerscirculatieplan op. Hierdoor beperken we de verkeershinder tot een noodzakelijk minimum.

Aan- en afvoer van materiaal is tijdens de gangbare werkuren (7u–18u) helaas onvermijdelijk.

Het voetpad langs de site is niet toegankelijk. Het fietspad dat door het stadpark loopt zal niet toegankelijk zijn. Er wordt een omleiding voorzien.

 

Geluidshinder

Tijdens de werken zal er enige geluidshinder zijn.

De aannemer zal trachten om de geluidsproductie van de bemalings- en waterzuiveringsinstallatie tijdens de grondwaterverlaging zo beperkt mogelijk te houden.

 

Stofhinder

De aannemer neemt hiervoor de nodige maatregelen. De verontreinigde gronden worden zo snel mogelijk ontgraven, tijdelijk gestockeerde gronden worden afgedekt, vrachtwagens worden afgedekt bij de afvoer van de grond. De luchtkwaliteit wordt op en rond de werfzone voortdurend opgevolgd. Indien noodzakelijk wordt er een veegwagen ingezet op het openbaar domein.

 

Wie is wie?

Opdrachtgever:

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij,

Stationsstraat 110, 2800 Mechelen

Afdelingshoofd: Ann Cuyckens

 

Project- en dossierbeheerders:

Anke Van Noyen, T 015 284 421, anke.van.noyen@ovam.be

Kristel Declercq, T 015 284 254, kristel.declercq@ovam.be

 

Contactpersoon voor de pers:

Jan Verheyen, T: 0479 890 746, E: woordvoerder@ovam.be

 

Aannemer

Ghent Dredging NV

Putstraat 22A

9051 Sint-Denijs-Westrem

Projectleider: Peter Vandeghinste, T 09 222 61 57, Peter.vandeghinste@ghentdredging.be

 

Bodemsaneringsdeskundige

Tauw België nv

Waaslandlaan 8A3

9160 Lokeren

Projectleider: Stijn Van Slycken, T 093 40 69 78, stijn.vanslycken@tauw.com

 

Veiligheidscoördinator

BADECO bvba

Zegbroek 69

2290 Vorselaar

Veiligheidscoördinator: Paul Baert, T 0495 52 10 71.