23/04/2019

Verkiezingen 2019: Volmachten

Algemeen nieuws In de kijker

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 26 MEI 2019

Download hier het volmachtformulier
Download hier modelbrief 1 met volmacht
Download hier modelbrief 2 zonder volmacht

Volmachten

In België geldt de stemplicht. Het is echter mogelijk dat u zich, om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan begeven om uw stem uit te brengen. In dat geval kan u toch stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

In welke gevallen ?

 1. u bent omwille van medische redenen niet in staat om te gaan stemmen, een getuigschrift van de arts is nodig;
 2. u bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland (ook voor de leden van het gezin die mee zijn) of in het binnenland, een attest van de werkgever is nodig;
 3. u bent schipper, marktkramer, kermisreiziger of een samenwonend gezinslid, de burgemeester kan u een attest afleveren waarop uw beroep vermeld is;
 4. u bent van uw vrijheid beroofd, de directie van de instelling levert een attest af;
 5. u kan door uw geloofsovertuiging onmogelijk naar het stembureau komen, dat moet blijken uit een attest afgeleverd door de religieuze overheid;
 6. u kan niet komen om studieredenen, de schooldirectie levert een bewijs af;
 7. u verblijft om andere dan hierboven vermelde redenen tijdelijk in het buitenland. Uiterlijk vrijdag 24 mei 2019 tot 12 uur kan u een aanvraag indienen bij de burgemeester. Hierbij dienen zich 2 mogelijke situaties aan:
 • u kan uw aanvraag staven met bewijsstukken dat u op 26 mei 2019 om privé-redenen in het buitenland verblijft. Deze bewijsstukken kunnen zijn : reservatie bij een reisbureau, een kopie van een hotelvoucher, een kopie van een vliegtuigticket, een bewijs van boeking of reservatie van een hotel of kampplaats via internet, enz.
 • u kan geen bewijzen voorleggen : u gaat bijvoorbeeld met een eigen wagen op reis, op bezoek bij familie of vrienden, enz. U legt voor de burgemeester van uw gemeente een verklaring op eer 

Als de burgemeester de redenen aanvaardt, krijgt u een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland.  Met dit attest kan u volmacht verlenen.

Aan wie kan men een volmacht geven?

U kan uw volmacht aan elke andere kiezer geven. Een kiezer mag slechts één volmacht hebben. Deze kiezer zal wel moeten gaan stemmen in het stembureau waar u als volmachtgever normaal gezien had moeten stemmen.

 Een Belgische kiezer kan enkel een andere Belgische kiezer en geen onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie aanduiden als gevolmachtigde, aangezien deze niet voor de verkiezing van de Kamer en van het Gewest-/Gemeenschapsparlement mag kiezen. (Een kiezer die onderdaan is van een andere lidstaat van de Europese Unie mag daarentegen wel een Belgische kiezer aanduiden als gevolmachtigde.)

 

Wat moet u als volmachtgever doen?

Als volmachtgever moet u altijd het volmachtformulier invullen. Dit vindt u op de site www.lokeren.be of kan u gratis verkrijgen op het stadhuis van Lokeren. Het formulier is eenvoudig in te vullen, u dient alleen nog een van de zeven hierboven vermelde attesten toe te voegen.

U dient er zelf voor te zorgen dat uw volmachtdrager over uw volmachtformulier + attest beschikt op het moment dat hij/zij voor u gaat stemmen.

Wat moet de volmachtdrager doen ?

De volmachtdrager moet voor u gaan stemmen in het stembureau dat aan u werd toegewezen. Om voor u te kunnen stemmen, moet hij/zij verder volgende documenten kunnen voorleggen:

 • het ingevuld en ondertekend volmachtformulier;
 • het bijbehorend attest;
 • zijn eigen oproepingsbrief;
 • en zijn eigen identiteitskaart.

Het kan nuttig zijn voor de volmachtdrager ook over uw oproepingsbrief te beschikken, om zo te weten naar welk stembureau hij/zij moet gaan.

Hebt u bijkomende vragen over volmachten voor de komende verkiezingen? Dan kan u steeds terecht bij de dienst bevolking en rijbewijzen (telefonisch op 09/340.49.48 of via mail op bevolking@lokeren.be).

 • u bent ziek of invalide en wil geen volmacht geven :
 • wat?
 • oproepingsbrief + een attest van de arts
 • => terugzenden naar het stadhuis, dienst verkiezingen, Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren.
 • u bent ziek of invalide en wil volmacht geven :
 • wat?
 • oproepingsbrief + attest van de arts + volmacht, ingevuld en ondertekend door zowel volmachtgever als gemachtigde (=formulier ACD/11)
 • =>bezorgen aan uw gemachtigde
 • u bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland (ook voor de leden van het gezin die mee zijn) of in het binnenland en wil geen volmacht geven :
 • wat?
 • oproepingsbrief + een attest van militaire of burgerlijke overheid of werkgever
 • => terugzenden naar het stadhuis, dienst verkiezingen, Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren.
 • u bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland (ook voor de leden van het gezin die mee zijn) of in het binnenland en wil volmacht geven :
 • wat?
 • oproepingsbrief + een attest van militaire of burgerlijke overheid of werkgever + volmacht, ingevuld
  en ondertekend door zowel volmachtgever als gemachtigde (=formulier ACD/11)
 • => bezorgen aan uw gemachtigde
 • u bent schipper, marktkramer, kermisreiziger of een samenwonend gezinslid en wil geen volmacht geven :
 • wat?
 • oproepingsbrief + een attest van uitoefening v/h beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, te bekomen op de dienst bevolking.
 • => terugzenden naar het stadhuis, dienst verkiezingen, Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren.
 • u bent schipper, marktkramer, kermisreiziger of een samenwonend gezinslid en wil volmacht geven :
 • wat?
 • oproepingsbrief + een attest van uitoefening v/h beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger, te bekomen op de dienst bevolking + volmacht, ingevuld en ondertekend door zowel volmachtgever als gemachtigde (=formulier ACD/11)
 • => bezorgen aan uw gemachtigde
 • u bent van uw vrijheid beroofd en wil geen volmacht geven :
 • wat?
 • oproepingsbrief + een attest van de directie van de instelling
  => terugzenden naar het stadhuis, dienst verkiezingen, Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren.
 • u bent van uw vrijheid beroofd en wil volmacht geven :
 • wat?
 • oproepingsbrief + een attest van de directie van de instelling + volmacht, ingevuld en ondertekend door zowel volmachtgever als gemachtigde (=formulier ACD/11)
 • => bezorgen aan uw gemachtigde
 • u kan door uw geloofsovertuiging onmogelijk naar het stembureau komen en wil geen volmacht geven :
 • wat?
 • oproepingsbrief + een attest afgeleverd door de religieuze overheid
  => terugzenden naar het stadhuis, dienst verkiezingen, Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren.
 • u kan door uw geloofsovertuiging onmogelijk naar het stembureau komen en wil volmacht geven :
 • wat?
 • oproepingsbrief + een attest afgeleverd door de religieuze overheid + volmacht, ingevuld en ondertekend door zowel volmachtgever als gemachtigde (=formulier ACD/11)
 • => bezorgen aan uw gemachtigde
 • u kan niet komen om studieredenen en wil geen volmacht geven :
 • wat?
 • oproepingsbrief + een attest afgeleverd door de schooldirectie.
  => terugzenden naar het stadhuis, dienst verkiezingen, Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren.
 • u kan niet komen om studieredenen en wil volmacht geven :
 • wat?
 • oproepingsbrief + een attest afgeleverd door de schooldirectie + volmacht, ingevuld en ondertekend door zowel volmachtgever als gemachtigde (=formulier ACD/11)
 • => bezorgen aan uw gemachtigde
 • u verblijft om andere dan hierboven vermelde redenen tijdelijk in het buitenland en wil geen volmacht geven; u heeft eventueel bewijsstukken :
 • oproepingsbrief + verontschuldigingsbrief (modelbrief 2 beschikbaar) eventueel vergezeld van bewijsstukken (vb. factuur hotel, reservering bij een reisbureau, vliegtuigticket, huurovereenkomst v/e goed in het buitenland, een schriftelijke verklaring v/d familie in het buitenland, enz...)
 • => terugzenden naar het stadhuis, dienst verkiezingen, Groentemarkt 1 te 9160 Lokeren.
 • u verblijft om andere dan hierboven vermelde redenen tijdelijk in het buitenland en wil volmacht geven; u heeft bewijsstukken :
 • Aanvraagformulier (modelbrief 1 beschikbaar), gericht aan de burgemeester van uw woonplaats vergezeld van bewijsstukken.(vb. factuur hotel, reservering bij een reisbureau, vliegtuigticket, huurovereenkomst v/e goed in het buitenland, een schriftelijke verklaring v/d familie in het buitenland, enz...)
 • => uiterlijk vóór vrijdag 24 mei 2019 vóór 12 uur : bezorgen op het stadhuis, dienst verkiezingen, Groentemarkt 1
 • De gemachtigde van de burgemeester doet vaststelling van de onmogelijkheid tot kiezen en levert een attest af. (=bijlage bij formulier ACD/11).
 • => bezorgen aan uw gemachtigde :
 • –oproepingsbrief
 • -het attest afgeleverd door de burgemeester (=bijlage bij formulier ACD/11)
 • -volmacht, ingevuld en ondertekend door zowel volmachtgever als gemachtigde (=formulier ACD/11)
 • Let op: elke betrokkene (bij een echtpaar zowel de man als de vrouw) moet een aanvraag aan de burgemeester richten samen met het bewijsstuk
 • u verblijft om andere dan hierboven vermelde redenen tijdelijk in het buitenland en wil volmacht geven; u heeft geen bewijsstukken :
 • Verklaring op eer (modelbrief 1 beschikbaar), gericht aan de burgemeester van uw woonplaats.
  => uiterlijk vóór vrijdag 24 mei 2019 vóór 12 uur : bezorgen op het stadhuis, dienst verkiezingen, Groentemarkt 1
 • De gemachtigde van de burgemeester doet vaststelling van de onmogelijkheid tot kiezen en levert een attest af. (=bijlage bij formulier ACD/11).
 • => bezorgen aan uw gemachtigde :
 • –oproepingsbrief
 • -het attest afgeleverd door de burgemeester (=bijlage bij formulier ACD/11)
 • -volmacht, ingevuld en ondertekend door zowel volmachtgever als gemachtigde (=formulier ACD/11)
 • Let op: elke betrokkene (bij een echtpaar zowel de man als de vrouw) moet een aanvraag aan de burgemeester richten samen met het bewijsstuk