19/08/2019

Opheffing Zwem- en recreatieverbod

Algemeen nieuws In de kijker

Onderstaand zwem- en recreatieverbod werd opgegeven bij besluit burgemeester op 16/08/2019.

 

Op advies van Zorg en Gezondheid Vlaanderen werd met onmiddellijke ingang een zwem- en recreatieverbod uitgevaardigd op de Turfakkersbeek (zeilput H. Geestmolenstraat).

Er werd een ernstige bloei van potentieel toxische blauwalg vastgesteld op de vijver. Contact met blauwalg kan irritaties geven aan ogen en huid. Het verbod blijft van kracht tot de opheffing ervan.