18/10/2019

Burgerparticipatie: Denk mee

In onze stad willen we onze burgers op zoveel mogelijke manieren betrekken, bij het beleid of bij specifieke projecten. De stad werkt daarvoor een digitaal platform uit, te bereiken via denkmee.lokeren.be  Op dit platform kan je als burger op elk moment een idee achterlaten of een vraag stellen om een proces op te starten. 

Afhankelijk van de actualiteit zetten we dit platform dus in om stemmen te verzamelen, te discussiëren, enquêtes te lanceren, kort te polsen naar jullie mening over een standpunt, burgerbegroting, openbare onderzoeken,...