18/11/2019

Stad zoekt uitbater met ideeën voor Bosparksite

Algemeen nieuws In de kijker

De huidige uitbating van de cafetaria in het Bospark werd na bijna 20 jaar stopgezet, ook de conciërgewoning komt leeg te staan. Dit gegeven creëert ruimte om de uitbating en de invulling van de bestaande site volledig te herbekijken. De stad Lokeren doet dan ook een oproep aan geïnteresseerden om een nieuwe invulling te geven aan de huidige site.

Er zijn talloze mogelijkheden qua uitbating/concept : van eenvoudige brasserie tot kinderboerderij, pannenkoekenhuis, educatieve focus (in functie van schoolreizen), duurzame focus, kinderfeestjes, bos en natuur. De stad zal alle mogelijke creatieve, educatieve, culturele en vernieuwende ideeën in overweging nemen. De recente grote speeltuin die aansluit aan een bestaand ruim terras vormt voor ieder concept een meerwaarde.

De ideeënoproep bestaat uit 2 fasen

Fase 1

Een algemene ruime ideeënoproep, waarbij aan kandidaten bepaalde ruimtelijke, financiële en contractuele gegevens worden meegegeven waarbinnen dient gewerkt te worden. Kandidaten zijn vrij om alle mogelijke pistes uit te werken, rekening houdend met de meegegeven richtlijnen.

Uit alle ingediende ideeën zal het college maximum drie voorstellen weerhouden, waarvan zal worden gevraagd om de ideeën verder uit te werken en te concretiseren.

 

Fase 2

Na de eerste ronde worden de drie geselecteerde voorstellen door de kandidaten concreet uitgewerkt. De jurering van deze laatste drie zal gebeuren rekening houdende met de vastgelegde toekenningscriteria. De exploitatie wordt toegewezen aan de inschrijver met de meeste punten.

Heeft u interesse en vernieuwende, creatieve ideeën omtrent een nieuwe uitbating van de site Bospark? Aarzel niet om u kandidaat te stellen. Let wel: een plaatsbezoek voorafgaand aan de kandidaatstelling is verplicht (na afspraak).

Verdere info met betrekking tot de te volgen procedure kan u hier nalezen, of via eenvoudige vraag op secretariaat@lokeren.be opvragen. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 31 januari 2020.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail