27/11/2019

Vuurwerk: verknal uw feest niet

In de Infokrant stond vermeld dat de buurtbewoners in een straal van 100m moeten geïnformeerd worden, dit is niet correct. Het volstaat om uw aangelanden (directe buren) te informeren.

Hoe mooi vuurwerk ook kan zijn, het blijft heel tegenstrijdig. Voor de één hoort het bij de familietraditie om met z’n allen om middernacht buiten te staan en te kijken naar het vuurwerk. Voor de ander is het een bron van lawaai en gevaarlijk voor de dieren.

Vuurwerk niet zomaar toegelaten in Lokeren

Net zoals voorgaande jaren is er toelating om vuurwerk af te schieten op 01 januari 2020 tussen middernacht en 01u00. Maar dit jaar zijn er enkele bijkomende voorwaarden opgenomen om de veiligheid van mens en dier te vrijwaren:

- Het feestvuurwerk mag enkel afgeschoten worden vanop privéterrein.

- De aanvrager wordt verplicht om de aangelanden te informeren zodat zij de nodige maatregelen kunnen treffen (dieren op stal,…).

- Men controleert ook of er geen dieren in de directe omgeving in een wei zijn ondergebracht, indien dit het geval is moeten ook deze eigenaars verwittigd worden.

- De naam van de aanvrager, het adres waar het vuurwerk zal worden afgeschoten en een telefoonnummer, moeten ten laatste op 22 december 2019 per e-mail aan vuurwerk@lokeren.be worden gemeld.

Vuurwerk is en blijft gevaarlijk dus de nodige veiligheidsvoorwaarden moeten genomen worden:

 1. Koop enkel wettelijk en veilig vuurwerk, bij een betrouwbare specialist. Verkoop door leurders of marktkramers is verboden.
 2. Het is niet toegelaten om feestvuurwerk te kopen met daarin meer dan 500gr pyrotechnische samenstellingen.
 3. Het vuurwerk moet degelijk verpakt zijn en over een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing beschikken.
 4. Eis een verpakking voor het vervoer van vuurwerk. Steek het vooral niet in je zak.
 5. Bewaar het vuurwerk thuis op een koele en droge plaats, buiten het bereik van kinderen, in een goed gesloten doos.
 6. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing en volg alle instructies nauwkeurig.
 7. Drink geen alcohol voor en tijdens het afschieten. Hou er je hoofd bij!
 8. Vuurwerk is voor volwassenen! Enkel volwassenen mogen vuurwerk aansteken.
 9. Steek het vuurwerk aan op een open plaats op je privéterrein en hou iedereen op afstand. Let op voor geparkeerde voertuigen, woningen, struiken....
 10. Hou altijd voldoende water of een brandblusapparaat bij de hand. Doof de vonken en de teruggevallen resten onmiddellijk.
 11. Steek één raket tegelijk aan, ga op veilige afstand staan en wacht tot die raket afgeschoten is vooraleer je een nieuwe lont ontsteekt.
 12. Steek nooit een vuurwerktuig dat niet goed is afgegaan opnieuw aan!
 13. Blijf voldoende ver achter de raketten staan (ga nooit boven een vuurwerktuig hangen met gelijk welk lichaamsdeel).
 14. Denk aan de dieren! Vooral honden en paarden zijn doodsbang van vuurwerk. Hou ze op een veilige plaats waar ze niet kunnen ontsnappen.

Wie buiten deze periode vuurwerk afsteekt zonder toestemming riskeert een GAS-boete conform het politiereglement.

Wensballonnen zijn in heel Vlaanderen verboden, hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

 

Waarom zo streng?

Vuurwerk brengt risico’s met zich mee waarvan niet iedereen zich bewust is. Een vuurwerkpijl die verkeerd neerkomt kan brand of schade veroorzaken. Jaarlijks vallen in België meer dan 1000 gewonden door vuurwerk.

En elk jaar zijn er dieren gewond of vermist na het afschieten van vuurwerk in de buurt.

Maak er dus een mooi feest van zonder vuurwerk of neem de nodige maatregelen!

Lees hier het volledige besluit.