04/05/2020

Bibliotheek Lokeren stelt boekenpakket samen voor kansarme kinderen

Algemeen nieuws

In samenwerking met verschillende Lokerse lagere scholen en dienst Samenleving, stelt Bibliotheek Lokeren boekenpakketten samen voor kinderen uit kansarme gezinnen die in de huidige coronaomstandigheden moeilijker toegang hebben tot lesmateriaal.

Sinds enkele weken werd Bibliotheek Lokeren omgevormd tot “afhaalbib”. Dagelijks worden er nu zo’n 50 boekenpakketten verdeeld. Op die manier kan de dienstverlening van de bibliotheek in coronatijden toch gegarandeerd worden.
Toch merken we dat het concept van de “afhaalbib” niet elke inwoner van Lokeren bereikt. ‘De belangrijkste doelgroepen die we momenteel missen, zijn kinderen in kansarmoede’, verduidelijkt Emmie Segers, diensthoofd van Bibliotheek Lokeren.

Leespakketten tegen leerachterstand

De lagere scholen in Lokeren hebben de voorbije weken bergen werk verzet om te vermijden dat de sluiting omwille van het coronavirus voor leerachterstanden zorgt.
Thuis lezen is daar een belangrijk onderdeel van, maar niet in elk huishouden zijn de nodige hulpmiddelen daarvoor aanwezig.

Flankerend aan de inspanningen van het onderwijs wil Bibliotheek Lokeren daar in samenwerking met de dienst Samenleving graag iets aan doen.
‘In deze ongewone tijden zouden we een deel van de afgeschreven bibliotheekmaterialen willen inzetten om aan de leernoden van kinderen in kansarmoede tegemoet te komen’, geeft Segers mee.

Concreet stelt de Bibliotheek 250 pakketjes samen met telkens 4 à 5 boeken in die worden aangeboden aan leerlingen uit de eerste en tweede graad van een aantal Lokerse lagere scholen. Elk pakket is een mix zijn van AVI-boekjes (die technisch lezen stimuleren) en leesboekjes, afgestemd volgens leesgraad en leeftijd.
Met behulp van de scholen en de brugfiguren worden de kinderen uit kansarme gezinnen gecontacteerd.

Zowel bij het samenstellen als het leveren van de pakketten kunnen alle geldende veiligheidsvoorschriften omtrent het coronavirus op elk moment gerespecteerd worden.