27/08/2020

Gele Kunstacademie Ter Beuken vanaf 1 september

Kunstacademie

In coronatijden moeten alle gebeurtenissen kleur bekennen en voor 1 september 2020 is dat: geel. 

Wat houdt dat in voor onze Kunstacademie en de lessen muziek, woord en beeld: alle lessen kunnen doorgaan in onze academie!
Hierover zijn we uiteraard erg verheugd!
Toch willen we er ook voor zorgen dat alle lessen veilig en gezond verlopen. Vandaar volgende richtlijnen:
 • Wie ziek is blijft thuis.

 • De leerlingen die naar school gebracht worden, worden afgezet aan de ingang van de academie.
  • Dit houdt in: geen ouders of derden in de academie. De academie is steeds telefonisch of per email bereikbaar voor uw vragen.
  • Voor groepsvakken: alle leerlingen wachten aan de ingang en worden daar opgehaald door hun leerkracht en naar de klas begeleid.
  • Voor individuele vakken: indien de leerling de weg kent naar zijn lokaal mag hij er zelf naartoe gaan, zoniet wordt de leerling door een medewerker van de Kunstacademie naar de klas gebracht.
  • Het eenrichtingsverkeer en de bewegwijzering moeten gevolgd worden.

 • De lessen starten en eindigen stipt

 • De wachtlokalen zijn gesloten. De leerlingen brengen zelf drinken mee.

 • Alle lokalen worden regelmatig geventileerd.

 • Handen wassen en ontsmetten - ontsmettingsmiddel is voorzien in de lokalen:
  • bij het binnen gaan en verlaten van het leslokaal
  • voor en na het gebruik van gemeenschappelijk materiaal (vb: potloden, verf, instrumenten, microfoons etc)

 • Mondmaskers
  • -12 jarigen: moeten geen mondmasker dragen noch in de klas afstand bewaren tussen elkaar
  • +12 jarigen: moeten een mondmasker dragen en 1,5m afstand bewaren
  • Uitzonderingen: bij het bespelen van een blaasinstrument of zingen en/of een grotere inspanning kan de leerling geen mondmasker dragen, maar houdt hij/zij wel 2m afstand. Zodra men zijn plek verlaat (binnen- of buitengaan, toiletbezoek, …) draagt men het mondmasker wel.
  • Geen mondmasker in openlucht.

Het hele team van Kunstacademie Ter Beuken heeft er alvast veel zin in en staat te popelen om jullie te ontvangen en weer in de kunstwereld te mogen onderdompelen!