16/11/2020

Ophokplicht voor vogels en pluimvee

Drie wilde vogels die verbleven in een vogelopvangcentrum in Oostende werden positief getest op het vogelgriepvirus.
 
Sinds gisteren, zondag 15 november, gelden bijgevolg enkele verplichte maatregelen voor alle houders van pluimvee en vogels in België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.
 
- Alle houders van pluimvee moeten hun dieren ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten.
 
- Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,… zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw zouden toestaan, worden striktere regels van kracht dan voordien het geval was.