12/01/2021

Ophokplicht voor pluimvee en vogels blijft van kracht

Algemeen nieuws

 
Het vogelgriepvirus circuleert op Belgisch grondgebied. Er zijn enkele gevallen vastgesteld bij pluimveebedrijven en bij wilde vogels. Sinds 15 november gelden daarom enkele verplichte maatregelen voor alle houders van pluimvee en vogels in België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.
 
Alle houders van pluimvee moeten hun dieren ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook voor gezinnen die bijvoorbeeld een aantal kippen houden voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. Het geven van eten en drinken aan pluimvee en gehouden vogels moet binnen gebeuren of op een manier zodat wilde vogels er geen toegang toe hebben.
 
Meer info kan hier terugvinden.