16/04/2021

Publieke raadpleging uitstel desactivatie kerncentrales Doel 1 en Doel 2

Algemeen nieuws

Milieu en duurzaamheid Milieu

België telt 7 kerncentrales. Zij vertegenwoordigen samen de helft van onze elektriciteitsproductie.

Het doel was om alle kerncentrales tegen 2025 te desactiveren, en meer specifiek Doel 1 en Doel 2 in 2015. Om de bevoorradingszekerheid te garanderen, werd beslist de desactivatie van de kerncentrales Doel 1 en 2 met 10 jaar uit te stellen tot in 2025.

Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat deze beslissing en de goede werking van Doel 1 en 2 de komende 10 jaar onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling vergezeld van een publieke raadpleging. Het project en het milieueffectenrapport zijn te raadplegen door het publiek van 15 april tot 15 juni 2021. Als inwoner kan je ook jouw opmerkingen achterlaten via het onlineformulier dat beschikbaar is op de website economie.fgov.be/nl/Doel1en2