22/02/2022

Wij zoeken maatschappelijk werkers

Algemeen nieuws Vacatures

Jouw functie

 • Je verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening om mensen in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
 • Je leert hen omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren binnen hun sociale omgeving.
 • Je probeert hun noodsituatie op te heffen of te verbeteren en de passende begeleiding te verzekeren (d.m.v. bemiddelen, begeleiden, financiële en/of materiële hulp verlenen, streven naar tewerkstelling, budgetteren). 

Momenteel zoeken we 2 maatschappelijk werkers:

 • Functie: algemeen maatschappelijk werk;
 • onmiddellijke indiensttreding;
 • 1 FT vervangingscontract + 1 FT contract bepaalde duur (tot en met 31 december 2022)

Jouw profiel

 • Je hebt een stevige beroepskennis en grondige kennis van de OCMW-wet en bijstandswetgeving.
 • Je hebt kennis van sociale voorzieningen.
 • Je hebt talent voor organiseren en plannen.
 • Je houdt van dossiergericht werken.
 • Je bent verantwoordelijk, discreet, sociaal, hulpvaardig en empathisch.
 • Je bezit een bachelordiploma in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma ofwel een bachelordiploma in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma.

Ons aanbod

 • De minimum bruto aanvangswedde bedraagt 2611 euro (voltijds).
 • Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een maximum bruto eindwedde van 4400 euro/maand (voltijds).
 • Tewerkstellingen in overheidsdiensten worden volledig in aanmerking genomen voor de geldelijke anciënniteit, evenals relevante privé-ervaring.
 • Minstens 30 vakantiedagen (voltijdse prestaties) en 14 feestdagen.
 • Maaltijdcheques, fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, extralegaal pensioen.

Interesse? Solliciteer nu en kom deel uitmaken van #team9160.