27/01/2023

Buitenschoolse opvang zoekt enthousiaste collega met groot hart voor kinderen

Algemeen nieuws Vacatures

De buitenschoolse opvang Lokeren is op zoek naar een enthousiaste collega met een groot hart voor kinderen. Je staat in voor het begeleiden van schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.

Jouw functie

 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding.
 • Werken volgens sociale en ethische normen.
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren. De ouders, familie en leerkrachten informeren.
 • Spelactiviteiten organiseren. Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten.
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's.
 • Werken met kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar.
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst.
 • Opvolggegevens van de betrokkene registreren. Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel.
 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen.
 • Comfortzorg verschaffen, troosten, ...

Jouw talenten

 • Zelfstandig werken;
 • Regels en afspraken nakomen;
 • Omgaan met stress;
 • Plannen (= ordenen);
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit);
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben;
 • Samenwerken als hecht team;
 • Creatief denken (Inventiviteit);
 • Contactvaardig zijn.

Jouw profiel

 • Vereiste studies
  • TSO 3de graad Gezondheids- en welzijnswetenschappen
  • BSO 3de graad Verzorging
  • Prof. Bach. Pedagogie v/h jonge kind
  • TSO 3de graad Jeugd- en gehandicaptenzorg
  • BSO 3de graad Kinderzorg - 7de jaar
  • Prof. bach. Onderwijs: Kleuteronderwijs

 • Werkervaring
  • Beperkte ervaring (< 2 jaar)

 • Talenkennis
  • Nederlands (zeer goed)

Het aanbod 

Het betreft een deeltijdse tewerkstelling ¾ FTE , vervangingscontract  met mogelijks verlenging onder contract stad Lokeren.

Plaats tewerkstelling

Buitenschoolse Kinderopvang Lokeren.

Solliciteren 

via lokeren.be/solliciteer