22/06/2022

Wij zoeken een jongerencoach

Algemeen nieuws Vacatures

Momenteel zoeken we een enthousiaste teamspeler om het pilootproject ‘jongerencoach’ uit te werken op de Hoedhaarsite in Lokeren, een buurt in volle ontwikkeling met een grote diversiteit.

Jouw functie

 • Je bent de schakel tussen de jongeren die gebruikmaken van de openbare ruimte en de organisaties die deze ruimte beheren, en neemt hierbij zowel een sensibiliserende, corrigerende als begeleidende rol op.
 • Vanuit een positieve invalshoek breng je de behoeften en noden van de jongeren in kaart voor een eigen plek in de openbare ruimte.
 • Je biedt jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding, via toeleiding naar bestaande werkingen en door het creëren van een nieuw aanbod op de Red Court.
 • Je bent een aanspreekpunt voor jongeren, politie en stadsdiensten, en werkt in nauwe samenwerking met de verbindingsambassadeur van de stad.

Jouw profiel

 • Je hebt een open en participatieve begeleidershouding.
 • Je bent gemakkelijk aanspreekbaar en durft jongeren in hun eigen omgeving te benaderen.
 • Je hebt voeling met jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie.
 • Je bent een verantwoordelijke teamspeler en netwerker, en durft initiatief te nemen.
 • Je bent bereid om voornamelijk naschools en in het weekend te werken.
 • Je hebt een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs of een hoger diploma.

Ons aanbod

 • De minimum bruto aanvangswedde bedraagt 1064 euro/maand (halftijds).
 • Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een maximum bruto wedde van 1948 euro/maand (halftijds).
 • Tewerkstellingen in overheidsdiensten worden volledig in aanmerking genomen voor de geldelijke anciënniteit, evenals relevante privé-ervaring.
 • Maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Extralegaal pensioen.

Solliciteren via lokeren.be/solliciteer.
Meer informatie? vacatures@lokeren.be of 09 235 03 63.