09/08/2023

Wij zoeken een Coördinator gemeenschapswachten

Vacatures

Jouw functie

 • Je staat in voor de coördinatie, ondersteuning, begeleiding en motivatie van de gemeenschapswachten-vaststellers.
 • Je zorgt voor een goede werkverdeling en duidelijke prioriteiten.
 • Je stelt de werkschema’s en uurroosters op en staat in voor de opvolging en controle van de klokkaarten van de gemeenschapswachten.
 • Je handelt de overlastmeldingen bij de dienst Integrale Veiligheid oplossingsgericht af.
 • Je staat mee in voor de buurt- en burenbemiddelingen in het kader van overlast.
 • Je bouwt intern en extern een netwerk uit met als doel de werking van de dienst gemeenschapswachten te optimaliseren.
 • Je werkt nauw samen met interne collega’s en externe partners in het kader van sensibiliserende en handhavende acties m.b.t. overlastfenomenen.
 • Je staat in voor de coördinatie en uitvoering van het NERO project (n.a.v. overlast door minderjarigen normstellend en responsabiliserend handelen waarbij je ook de ouders betrekt).
 • Je biedt ondersteuning bij de uitvoering van projecten, dossiers en de algemene werking van de dienst integrale veiligheid.

Jouw profiel

 • Je hebt kennis van wetgeving en reglementering met betrekking tot de dienst of beschikt over voldoende basisinzicht en aanleg om op korte termijn de nodige kennis te verwerven (o.a. wetgeving inzake strafrecht, politiereglement van de stad, wetgeving gemeenschapswachten en GAS (gemeentelijke administratieve sancties…).
 • Je hebt kennis van de werking van de hulpverlenings- en politiediensten.
 • Je beschikt over een basiskennis informatica.
 • Je beschikt over communicatieve, leidinggevende en organisatorische capaciteiten.
 • Je bent houder van een bachelordiploma, ofwel van een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld of een hoger diploma.
 • Je slaagt voor een vergelijkende selectieprocedure.

Ons aanbod

 • De minimum bruto aanvangswedde bedraagt 2883 euro/maand.
 • Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een maximum bruto eindwedde van 4858 euro/maand.
 • Tewerkstellingen in overheidsdiensten worden volledig in aanmerking genomen voor de geldelijke anciënniteit, evenals relevante privé-ervaring.
 • Minstens 30 vakantiedagen en 14 feestdagen.
 • Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, extralegaal pensioen.
 • Opname in een wervingsreserve van één jaar (verlengbaar).

Solliciteer tot en met 26 september via lokeren.be/solliciteer.
Meer informatie? vacatures@lokeren.be of 09 235 32 28.