17/05/2023

Wij zoeken een Technisch deskundige - Werfopvolging

Vacatures

Jouw functie

 • Je volgt de uitvoering van werken in het kader van grote werven en onderhoudscontracten op. Hierbij zie je zeer aandachtig toe op het budget, de termijnen en de veiligheid op de bouwplaats.
 • Je houdt dagelijks toezicht over de werken, zowel in grote projecten, als in onderhoudsdossiers met als doel de kwaliteit, hoeveelheid en tijdigheid van de afgeleverde werken en de veiligheid ter plaatse te garanderen.
 • Je bent een onmisbare schakel in de contacten tussen de verschillende partijen (bewoners/gebruikers, stadsdiensten, aannemers, nutsbedrijven, …) met als doel erop toe te zien dat iedereen over de juiste informatie beschikt, dat er duidelijke afspraken worden gemaakt en dat deze worden nageleefd.
 • Je rapporteert aan het sectorhoofd infrastructuur én, afhankelijk van het project en afhankelijk van jouw eigen deskundigheid, aan het diensthoofd wegen en rioleringen of aan de ingenieur-diensthoofd gebouwen en geeft advies over technische aangelegenheden.

Jouw profiel

 • Je hebt een basiskennis van de desbetreffende wet- en regelgeving (overheidsopdrachten, vergunningen...) of bent bereid om je hierin op korte termijn in te werken.
 • Je beschikt over vakkennis in minstens één van volgende domeinen: aanleg en onderhoud van wegenis en rioleringen; de oprichting en het onderhoud van gebouwen (ruwbouw, afwerking, technieken: centrale verwarming, elektriciteit, sanitair).
 • Je hebt een basiskennis van topografie, meetmethodes en de wettelijke meeteenheden, dit in functie van de opmaak van meetstaten en bestekken.
 • Je beschikt over materiaalkennis van o.a. grond, asfalt, beton, …
 • Je kan technische plannen lezen en voorstellen doen voor aanpassingen.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je bent houder van een bachelordiploma, of van een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld, of van een hoger diploma. Indien je niet over het vereiste diploma beschikt, slaag je vooraf voor een niveau- of capaciteitstest.
 • Je hebt 2 jaar relevante beroepservaring.
 • Je slaagt voor een vergelijkende selectieprocedure.

Ons aanbod

 • Gunstige loonvoorwaarden aangezien knelpuntberoep: indien je meer dan 9 jaar relevante beroepsanciënniteit kan aantonen, kom je in aanmerking voor onmiddellijke inschaling in loonschaal B5.
 • De minimum bruto aanvangswedde bedraagt 3325 euro/maand.
 • Mogelijkheid tot het doorstromen naar hogere salarisschalen binnen hetzelfde niveau met een maximum bruto eindwedde van 5416 euro/maand.
 • Tewerkstellingen in overheidsdiensten worden volledig in aanmerking genomen voor de geldelijke anciënniteit, evenals relevante privé-ervaring.
 • Minstens 30 vakantiedagen (voltijdse prestaties) en 14 feestdagen.
 • Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer voor woon-werkverkeer.
 • Extralegaal pensioen.
 • Opname in een wervingsreserve van één jaar.

Solliciteer via lokeren.be/solliciteer.
Meer informatie? Contacteer ons via vacatures@lokeren.be of 09 235 32 28.