Elektronisch identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar

kidsidHet Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar. Het is een geldig reisdocument waarmee kinderen kunnen reizen in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde dat ze vergezeld zijn van een ouder met een geldige identiteitskaart. Een Kids-ID is drie jaar geldig.

Voorwaarden

Als u een Kids-ID wil aanvragen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

  • u moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
  • u moet samen met het kind het Kids-ID aanvragen.

Procedure

Het Kids-ID vraagt u aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven. Het aanmaken van het Kids-ID duurt 3 à 4 weken. In drukke periodes kan de productietijd oplopen. Vraag het identiteitsdocument dus tijdig aan.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van een Kids-ID moet u het volgende meenemen:

  • de elektronische identiteitskaart van de ouder die het Kids-ID aanvraagt
  • uw kind
  • een recente, scherpe pasfoto van het kind in kleur (vooraanzicht, zonder hoofddeksel, lichte en egale achtergrond).

Bedrag

Gewone procedure: 7 euro

Dringende procedure: 90 euro

Dringende procedure vanaf het 2° kind binnen hetzelfde gezin en op hetzelfde adres gedomicilieerd: 56 euro

Zeer dringende procedure: 130 euro

Zeer dringende procedure vanaf het 2° kind binnen hetzelfde gezin en op hetzelfde adres gedomicilieerd: 56 euro