Huwelijksaangifte

Papieren Huwelijk

Beschrijving

De huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen . De aangifte gebeurt in de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt hierbij een akte van aangifte op.

Voorwaarden

Minimumleeftijd om te kunnen huwen: 18 jaar.

Procedure

Kan ik een huwelijk reserveren?

U kan tot één jaar vooraf uw huwelijk reserveren. Daartoe meldt u ons de juiste datum en uur waarop u went te huwen. U kan dit doen aan het loket, schriftelijk per post of per mail (burgerzaken@lokeren.be)
Telefonische reservatie is niet mogelijk.
U ontvangt van ons een reservatieattest. Dit attest is nog geen aangifte.

Wie doet de huwelijksaangifte en waar gebeurt ze?

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 1 maand voor de geplande huwelijksdatum.

De aangifte kan gebeuren door één van de aanstaande echtgenoten of door beiden.

De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert de huwelijksaangifte indien de aanstaande echtgenoten de vereiste documenten niet kunnen voorleggen.

Waar en wanneer kan het huwelijk plaatsvinden?

Het huwelijk kan voltrokken worden vanaf de 14de dag na de aangifte van het huwelijk.
De aangifte van het huwelijk blijft 6 maanden en 14 dagen geldig. Is het huwelijk binnen die tijd niet voltrokken dan moet een nieuwe aangifte opgesteld worden, met nieuwe documenten.

De huwelijksvoltrekking heeft plaats in de trouwzaal van Stadhuis Lokeren (kant Markt).

De plechtigheid kan geschieden op volgende dagen en uren:
Maandag: 10u-11u30
Dinsdag: 14u-16u
Woensdag: 10u-11u30 en van 14u-16u
Donderdag: 14u-16u
Vrijdag: 10u-11u30 en van 14u-16u
Zaterdag: 9u-11u30

Wat meebrengen

Aanstaande echtgenoten die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten de volgende documenten meenemen:

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het uittreksel zelf op.
  • een identiteitsbewijs
  • indien één van de echtgenoten de aangifte doet: een (gelegaliseerd) schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • Geboorteakte
  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).

Vraag tijdig de nodige documenten aan. U kan de lijst met de concrete documenten bekomen op dienst Burgerlijke Stand. Het kan immers een tijdje duren vooraleer u deze ontvangt.

Indien de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een voor eensluidend verklaarde vertaling vragen.

Prijs

Huwelijksboekje: 18 euro
Ceremonietaks/vrijdag: 68 euro (50 euro ceremonietaks + 18 euro huwelijksboekje)
Ceremonietaks/zaterdag: 118 euro (100 euro ceremonietaks + 18 euro huwelijksboekje)
Huwelijk op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: indien praal gewenst 50 euro
Bij voorkeur betalen met bancontact.

Uitzonderingen


Regelgeving

Artikel 143-224 van het Burgerlijk Wetboek

Dienst Burgerzaken - Burgerlijke stand en begraafplaatsen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 340 94 25
burgerzaken@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten