NOG-op school project

Preventie en handhaving

Beschrijving

NOG staat voor “Norm Overschrijdend Gedrag”.

Dit project richt zich naar alle scholen in Lokeren.  Meer bepaald voor leerlingen uit de derde graad basisonderwijs en scholieren uit het secundair onderwijs, die wonen en naar school gaan in Lokeren en die op school een problematisch parcours doorlopen met als mogelijk gevolg een schoolverwijdering.

Lokerse basis en secundaire scholen kunnen beroep doen op werkingsmiddelen (binnen het beschikbare jaarbudget) van de stad Lokeren om preventief deze problematiek aan te pakken.

Met het NOG-op school project wordt getracht om de volgende doelstellingen te bereiken:

 • Probleemgedrag doen stoppen
 • Bij de leerling/scholier inzicht bijbrengen in zijn/haar probleemgedrag
 • Responsabiliseren van de ouders van de leerling/scholier
 • Een positieve klasdynamiek
 • Het voorkomen van schoolverwijderingen

 

Welke zijn de mogelijke acties?

 • Herstelgericht werken met externe experten
 • Leermotivatie van de leerlingen verhogen
 • Verbondenheid leerlingen en leerkrachten verhogen
 • Organisatie van vormingen over ‘Nieuwe Autoriteit en Geweldloos verzet’ door externe experten
 • Normstellend gesprek met de leerling en/of zijn/haar ouders
 • Schoolbetrokkenheid van de ouders verhogen

Probleemgedrag op school?

Wil je iets aan Norm overschrijdend gedrag van leerlingen/scholieren op school doen? Neem dan contact op met het NOG-op school project van de dienst integrale veiligheid. In overleg met de leerlingbegeleiders op school en het CLB kan een traject opgestart worden.

Team DIVm

Contact

Markt 8, 9160 Lokeren


Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

Gesloten

Dinsdag:

Gesloten

Woensdag:

Gesloten

Donderdag:

Gesloten

Vrijdag:

Gesloten

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Maandag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Dinsdag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Woensdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 17 uur
Donderdag: van 9 - 12 uur of na afspraak
Vrijdag: van 9 - 12 uu of na afspraak