Opleiding woordkunst-drama

Vrije tijd Kunstacademie

Beschrijving

Kinderen van 6 en 7 jaar starten in de eerste graad met het vak Woordinitiatie (1u/week). We ontdekken en ontwikkelen onze verbeelding en werken spelenderwijs rond lichaamsexpressie en stemgebruik.

Vanaf 8 jaar kunnen alle kinderen starten in de tweede graad met het Woordatelier. Woordatelier is spreken en spelen. Eén uur per week doen we  leuke dramaspelletjes en korte praatoefeningen. We leren juist articuleren, werken aan onze houding, onze ademhaling en ons stemvolume. We improviseren en ontwikkelen de expressieve mogelijkheden van onze stem en ons lijf.  In het Woordatelier stromen de leerlingen in op leeftijd, dwz. ben je 8 jaar dan start je in het eerste jaar, en als je 10 jaar bent start je in het derde jaar.

In de derde graad volg je gedurende drie jaar het Woordlab (2u/week). We gaan aan de slag met improvisatie, tekst, lijf en stem. We leren personages en spelscènes opbouwen, we worden ons bewust van onszelf in de speelruimte. We leren hoe we emoties spelen en hoe we samenspelen met anderen.  We werken ook met tekst: gedichten, verhalen, dialogen… we zoeken samen naar manieren om ze naar een publiek over te brengen.

Volwassenen (vanaf 15 jaar) starten onmiddellijk in het Woordlab.

Als je de derde graad hebt afgerond kan je vanaf de vierde graad een specifieke optie (2u/week) in Woordkunst-drama kiezen.  Je volgt verteltheater, of speltheater of spreken en presenteren of regie.

In verteltheater gaan we verder op zoek naar de unieke verteller in jou. Je duikt in teksten, je zoekt samen met je leerkracht het fragment dat jou raakt.  Dat kan proza zijn, een verhaal, een gedicht.

We analyseren en ontdekken wat je er op de planken mee kan doen.  Welk stemregister past. Je leert schakelen en stiltes gebruiken en zoekt de juiste lichaamstaal.  Zo ontstaat de echte kracht van het vertellen.

In de lessen speltheater ervaar je wat acteren is via improvisatie, bewegen op scene en via tekst. Je leert nu heel gericht een personage opbouwen, afgestemd op je eigen traject en leerervaring van de voorbije jaren.

In deze scenische ateliers ga je op zoek, probeer je dingen uit en verruim je je expressief vermogen. Je gaat aan de slag met korte teksten en in sommige ateliers ook met een camera.

Je werkt in groep, met twee of alleen een scenische productie uit. Aan het einde van het jaar breng je je eigen performance of toneelstuk voor publiek.

In de vierde graad kunnen ook de lessen Spreken en Presenteren gevolgd worden.

Spreken kunnen we allemaal. Maar kunnen we ook uitdrukken wat we precies willen zeggen?

Spreken voor een publiek, interviewen, debatteren en presenteren… we leren hoe je je zo helder mogelijk kan uitdrukken.  Via improvisaties, voorbereide oefeningen, spreekmomenten, discussies, rollenspelen etc. Krijg je inzicht in wat voor jou de beste manier is om met het gesproken woord om te gaan.

Het is een boeiende zoektocht naar het evenwicht tussen vorm en inhoud.

Daarnaast staat de studierichting ook open voor leerlingen die graag teksten willen bewerken voor het podium of ze zelfs helemaal zelf willen schrijven en verzinnen. Uiteraard speel of vertel je daarna je eigen tekst, alleen of samen met anderen.

 

Regie

Vanaf het schooljaar 2018-2019 kan je in Kunstacademie Ter Beuken ook de optie Regie volgen.  Wil je een voorstelling maken? Van begin tot eind? Wil je samen met een groep mensen theater maken? Wil je jouw verhaal vertellen?

De cursus regie wil je de tools aanbieden om dat te doen, van het begin (tekst, concept, idee, …) tot het einde (repeteren, decor- en lichtontwerp, …).

In deze cursus leer je zowel je eigen stem vinden als regisseur maar krijg je ook voorbeelden uit de praktijk en het verleden.

Door creatief om te gaan met teksten, verhalen zullen we doorheen de cursus voorstellingen opzetten.

Deze cursus richt zich zowel naar mensen met en zonder ervaring, net omdat de lesinhouden zich richten naar de deelnemers.

Uiteraard krijg je inzichten aangeboden van vroeger en nu, van modern tot klassiek.

De cursus regie (theater) is er voor wie zin heeft om zelf voorstellingen in elkaar te boksen.

Regelmatig zullen er ook gasten langskomen en gaan we samen voorstellingen kijken en analyseren.

 

Uitmuntende leerlingen (vanaf 16 jaar) die willen excelleren kunnen toegelaten worden tot de specialisatiegraad.  Deze graad wordt gedurende twee uur per week gegeven, in alle richtingen van de vierde graad woordkunst-drama.  De specialisatiegraad kan gelijkertijd of na de vierde graad gevolgd worden.  Geïnteresseerde leerlingen dienen een schriftelijke motivatiebrief in.  Omwille van de beperkte plaatsen beoordelen de leerkrachten en directie deze aanvragen en kan de toelating verleend worden om de specialisatiegraad aan te vatten.

 

Creatief schrijven

Wil je schrijven? Wil je verhalen maken? Wil je je eigen schrijfstem vinden? 

In deze cursus krijg je tools om je verhalen te structureren en doelgericht te leren schrijven.

Van bij het ontwikkelen van het idee tot het uiteindelijke uitwerken van je verhaal zal je worden begeleid.

Elke les worden je teksten besproken, zo krijg je tegelijkertijd inzicht in structuren en ontwikkel je je eigen schrijfstem.

Ook door het lezen en bekijken van voorbeelden van vroeger en nu gaan we op zoek naar jouw thema’s, jouw personages en dus naar jouw verhaal.

Alle leerlingen vanaf 15 jaar (met of zonder vooropleiding in woordkunst-drama) zijn welkom in de lessen Creatief schrijven.

Kunstacademie Ter Beuken

Contact

Groendreef 8, 9160 Lokeren


Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
16:00-21:00

Dinsdag:

8:00
21:00
16:00-21:00

Woensdag:

8:00
21:00
13:00-21:00

Donderdag:

8:00
21:00
16:00-21:00

Vrijdag:

8:00
21:00
16:00-20:00

Zaterdag:

8:00
21:00
08:30-15:30

Zondag:

Gesloten

Openingsuren hoofdschool
Maandag, dinsdag en donderdag: van 16 tot 21 uur
Woensdag: van 13 tot 21 uur
Vrijdag: van 16 tot 20 uur
Zaterdag: van 8.30 tot 15.30 uur