Parkeerkaart andersvaliden

Welzijn Andersvaliden

Beschrijving

Personen bij wie een verminderde gezondheid aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen.

Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren
- op voorbehouden plaatsen 
- gratis en onbeperkt op alle parkeerplaatsen in Lokeren, dus ook in betalende en blauwe zones.

Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

  • u minstens 2 punten scoort voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit' en verplaatsing (kinderen)
  • u getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
  • uw gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
  • u getroffen bent door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%
  • uw bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd zijn
  • u oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit

Procedure

Als u een dossier heeft bij de Directie-Generaal Personen met een handicap, erkend bent als oorlogsslachtoffer of erkend door een andere instelling, kan u de parkeerkaart aanvragen:

  • via de website http://handicap.fgov.be
  • telefonisch op het nummer 0800 987 99
  • per brief gericht aan de Cel parkeerkaarten en attesten of per e-mail bij Directie-generaal Personen met een handicap, Cel parkeerkaarten en attesten

Als u nog geen dossier heeft of nog niet erkend bent door een andere instelling, vraagt u de parkeerkaart aan via uw gemeentebestuur.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt. Indien de parkeerkaart vervallen is en bij overlijden van de rechthebbende, dient de kaart terug bezorgd te worden aan de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. 

Meer informatie over de parkeerkaart voor personen met een handicap vindt u op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Een niet meer geldige parkeerkaart dient ingediend te worden bij het Sociaal Huis - TAS

Wat meebrengen

identiteitskaart (bij de aanvraag in het Sociaal Huis - TAS)

Regelgeving

Ministerieel Besluit van 07/05/1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.

Team Onthaal

Contact

Lepelstraat 4, 9160 Lokeren


Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Sociaal Huis
Team onthaal

Lepelstraat 4
9160 Lokeren
09 340 86 04

onthaal@lokeren.be

 

Openingsuren: 
Maandag tot vrijdag: van 9u tot 12u - op afspraak in de namiddag.