Rijbewijs - aanvraag hernieuwing en duplicaat

Documenten Mobiliteit (Papieren)

Beschrijving

 

Het nieuwe bankkaartmodel (en dus niet het rijexamen zelf) heeft een geldigheidsduur van tien jaar. Daarenboven wordt de foto van uw eID gebruikt voor het rijbewijs, dit zorgt voor een gelijkschakeling tussen het eID en het rijbewijs.

Voorwaarden

 

Wanneer de geldigheidstermijn van een rijbewijs afloopt, kan het hernieuwd worden indien aan alle voorwaarden voor de afgifte is voldaan. Verder kan een duplicaat van een nog geldig rijbewijs worden aangevraagd worden bvb. wanneer het is verloren, gestolen, beschadigd of onleesbaar geworden. Van het rijbewijs in bankkaartmodel wordt geen duplicaat afgegeven; het gaat dan om een nieuw rijbewijs.

Personen die in België wonen en houder zijn van een buitenlands rijbewijs, kunnen geen hernieuwing of duplicaat van hun rijbewijs verkrijgen. Zij moeten een Belgisch rijbewijs aanvragen.

 

Personen (Belgen of niet-Belgen) die in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte verblijven, moeten in het land waar ze verblijven een hernieuwing van hun rijbewijs vragen. Ze kunnen een attest ontvangen van hun gemeente in België waar ze het laatst verbleven.

 

Belgen die niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte verblijven én die ingeschreven zijn in de Belgische Ambassade van dit land, kunnen hun Belgisch rijbewijs hernieuwen in de Belgische gemeente waar ze het laatst ingeschreven waren.

Procedure

 

Je vraagt jouw rijbewijs persoonlijk aan.

Een week na de aanvraag kan het rijbewijs worden afgehaald
-via persoonlijke aanmelding bij de loketten van de dienst Burgerzaken
-via een derde, voor zover hij/zij een recto-verso kopie of (digitale) foto’s van de identiteitskaart van de aanvrager + en volmacht kan voorleggen; hiervoor kan je bijgevoegd formulier gebruiken.


Je moet het rijbewijs afhalen binnen de 90 dagen na de aanvraagdatum. Doe je dit niet binnen deze periode, dan wordt het onherroepelijk vernietigd. Een nieuwe aanvraag is opnieuw te betalen.

Wat meebrengen

 

  • jouw identiteitskaart

  • huidig rijbewijs of attest van verlies/diefstal afgeleverd door de politie.

  • de pasfoto vanop jouw identiteitskaart wordt gebruikt voor jouw rijbewijs. Is die foto niet meer recent of niet meer gelijkend, dan breng je best 1 recente pasfoto mee

Prijs

25 euro

Dienst Burgerzaken - Bevolking en Rijbewijzen

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 340 94 41
burgerzaken@lokeren.be

Enkel op afspraak

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Momenteel werken onze diensten ENKEL OP AFSPRAAK.
Wil je langskomen, bel dan eerst voor een afspraak. Zonder afspraak geraak je niet tot aan het juiste loket