Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Wonen Bouwen

Beschrijving

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door ruimtelijke uitvoeringsplannen (=RUP's). 
Deze RUP's vertrekken steeds vanuit de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
Zowel gemeenten, provincie als het Vlaamse Gewest kunnen RUP's opmaken.
De bestaande BPA's blijven van toepassing tot ze worden vervangen door een RUP. Zij vormen de basis voor het verlenen van vergunningen. 

Consulteren RUP's

In dit geoloket kan u de zoneringen van de RUP’s met hun voorschriften consulteren. Let wel op dat dit geoloket geen juridische waarde heeft. Het officiële plan kan steeds op de dienst Stedenbouw geraadpleegd worden.

Lopende RUP Procedures

Goedgekeurde RUP's


* RUP Beukenlaan : BD 13/07/2006
* RUP Elia : BD 09/11/2006
* RUP Garage Neyt (wijziging) : BD 14/11/2007
* RUP Weehaag : BD 14/11/2007
* RUP Heirbrug Noord : BD 15/01/2009
* RUP Kopkapel : BD 15/01/2009
* RUP KWZI Doorslaar : BD 26/03/2009
* RUP Krekelstraat : BD 26/03/2009
* RUP Staakte : BD 02/04/2009
* RUP Heirbrug Zuid : BD 25/06/2009
* RUP Spoele : BD 25/06/2009
* RUP Hoedhaar/Sterrestraat : BD 25/06/2009
* RUP Ontsluiting E17/2 : BD 25/06/2009
* RUP Brugstraat/Zelestraat : BD 07/01/2010
* RUP Markt-Poststraat : BD 14/01/2010
* RUP Bergendries-Vredegerecht : BD 07/06/2012
* RUP Tuincentrum Aveve : BD 09/08/2012
* RUP Zonevreemde Woningen : BD 17/01/2013
* RUP Bergendries-Vredegerecht : BD 07/11/2013
* RUP Gasstraat : BD 29/01/2015
* RUP Waasmunsterbaan-Rozenstraat :  BD 29/01/2015
* RUP Poststraat-Brugstraat : BD 29/01/2015
* RUP Bergendries-Ueberg : GR 27/04/2015
* RUP Slachthuis: GR 26/05/2015
* RUP Dranken Van Eetvelde: GR 25/04/2016

* PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren : MB 18/10/2012


U kunt de goedgekeurde RUP's op het grondgebied van Lokeren inkijken op de dienst RO van het Stadhuis (Groentemarkt 1-9160 Lokeren) of hier digitaal.

Meergezinswoning bouwen ?

Wenst u een meergezinswoning te bouwen? Dan dient u te voldoen aan de” stedenbouwkundige verordening voor het creëren en wijzigen van het aantal woongelegenheden” (B.D. 07/01/2010). U kan de verordening hier downloaden.  

Dienst Ruimtelijke ordening

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren


Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00
17:00-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten

Maandag: van 9 - 12 
Dinsdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 19 uur
Woensdag: van 9 - 12 en van 13.30 - 17 uur
Donderdag: van 9 - 12 
Vrijdag: van 9 - 12 uur