Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Wonen Bouwen

Beschrijving

Sinds het decreet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 1999) worden de BPA's vervangen door ruimtelijke uitvoeringsplannen (=RUP's). 
Deze RUP's vertrekken steeds vanuit de visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 
Zowel gemeenten, provincie als het Vlaamse Gewest kunnen RUP's opmaken.
De bestaande BPA's blijven van toepassing tot ze worden vervangen door een RUP. Zij vormen de basis voor het verlenen van vergunningen. 

Consulteren RUP's

In dit geoloket kan u de zoneringen van de RUP’s met hun voorschriften consulteren. Let wel op dat dit geoloket geen juridische waarde heeft. Het officiële plan kan steeds op de dienst Stedenbouw geraadpleegd worden.

Lopende RUP Procedures

Goedgekeurde RUP's


* RUP Beukenlaan : BD 13/07/2006
* RUP Elia : BD 09/11/2006
* RUP Garage Neyt (wijziging) : BD 14/11/2007
* RUP Weehaag : BD 14/11/2007
* RUP Heirbrug Noord : BD 15/01/2009
* RUP Kopkapel : BD 15/01/2009
* RUP KWZI Doorslaar : BD 26/03/2009
* RUP Krekelstraat : BD 26/03/2009
* RUP Staakte : BD 02/04/2009
* RUP Heirbrug Zuid : BD 25/06/2009
* RUP Spoele : BD 25/06/2009
* RUP Hoedhaar/Sterrestraat : BD 25/06/2009
* RUP Ontsluiting E17/2 : BD 25/06/2009
* RUP Brugstraat/Zelestraat : BD 07/01/2010
* RUP Markt-Poststraat : BD 14/01/2010
* RUP Bergendries-Vredegerecht : BD 07/06/2012
* RUP Tuincentrum Aveve : BD 09/08/2012
* RUP Zonevreemde Woningen : BD 17/01/2013
* RUP Bergendries-Vredegerecht : BD 07/11/2013
* RUP Gasstraat : BD 29/01/2015
* RUP Waasmunsterbaan-Rozenstraat :  BD 29/01/2015
* RUP Poststraat-Brugstraat : BD 29/01/2015
* RUP Bergendries-Ueberg : GR 27/04/2015
* RUP Slachthuis: GR 26/05/2015
* RUP Dranken Van Eetvelde: GR 25/04/2016

* PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Lokeren : MB 18/10/2012


U kunt de goedgekeurde RUP's op het grondgebied van Lokeren inkijken op de dienst RO van het Stadhuis (Groentemarkt 1-9160 Lokeren) of hier digitaal.

Meergezinswoning bouwen ?

Wenst u een meergezinswoning te bouwen? Dan dient u te voldoen aan de” stedenbouwkundige verordening voor het creëren en wijzigen van het aantal woongelegenheden” (B.D. 07/01/2010). U kan de verordening hier downloaden.  

Dienst Ruimtelijke ordening

Contact

Groentemarkt 1
9160 Lokeren
09 340 94 61
ruimtelijkeordening@lokeren.be

Afspraak maken?
Voor een aantal zaken wordt er gewerkt op afspraak. Als u een concreet bouwproject hebt, advies wenst over een ontwerp, inlichtingen wenst over de bebouwingsmogelijkheden van een perceel… kan u hiervoor een afspraak maken via mail of telefonisch.

Het loket blijft wel gedurende de openingsuren van het stadhuis beschikbaar voor alle eerstelijnsvragen, bvb:

- ter beschikking stellen van formulieren
- info opvragen over de bestemming van een perceel
- info opvragen over de vergunningsprocedure
- indienen van aanvraagdossiers,  bezwaren, documenten…
- aanvragen van kopieën van een plan, van stedenbouwkundige voorschriften…
- inzage van een aanvraag gedurende het openbaar onderzoek

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel open

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00
17:00-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten