Stookoliepremie

Wonen

Beschrijving

Verwarm je jouw woning met huisbrandolie (stookolie) of propaan dan kan je nog tot 10/01/2023 een verwarmingstoelage van 225 euro aanvragen.

 

Voorwaarden

Wanneer heb je recht op de toelage?

  • De levering van huisbrandolie of propaan is voor jouw hoofdverblijfplaats.
  • De levering gebeurt tussen 15 november 2021 en 31 december 2022.
  • De toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een mede-eigendom (bv een appartementsgebouw) zijn gehuisvest.
  • Ontvang je reeds een uitkering van het Sociaal Verwarmingsfonds dan kom je nog steeds in aanmerking om de stookolietoelage aan te vragen.

 

Procedure

Stappenplan

  • Vraag je premie aan voor 10 januari 2023 (online via itsme of e-ID of per aangetekende zending).
  • Bezorg een kopie van de factuur en van het betalingsbewijs (of een verklaring van de leverancier dat de betaling in termijnen gebeurt).
  • De FOD Economie beslist binnen de twee maanden volgend op de ontvangst van de  aanvraag over de ontvankelijkheid ervan en dit ten laatste op 15/03/2023.
  • Vervolgens zal de verwarmingstoelage op het bankrekeningnummer dat op het formulier wordt vermeld uitbetaald worden.

Bij verdere vragen over de stookolietoelage neem je contact op met het Contact Center van de FOD Economie op 0800 120 33 (gratis nummer) van 9 tot 17 uur of via stookoliecheque@economie.fgov.be. Check vooraf zeker de veel gestelde vragen op de website van FOD Economie.

Dienst Huisvesting

Contact

Groentemarkt 1, 9160 Lokeren
09 235 31 00
huisvesting@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
13:30-19:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten