Voorlopig rijbewijs

Papieren Mobiliteit (Papieren)

Beschrijving

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument, het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

U kan kiezen uit:

  • voorlopig rijbewijs mét begeleider. Dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
  • voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Het is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar.

Voorwaarden

  • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.
  • voorlopig rijbewijs met begeleider: u kan het voorlopig rijbewijs met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
  • voorlopig rijbewijs zonder begeleider: u bent 18 jaar en u heeft eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs vraagt u aan in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

Wat meebrengen

U brengt het rijgeschiktheidsattest mee als u kiest voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider en

het aanvraagformulier met de vermelding van het slagen van het theoretisch examen.

Prijs

Bedrag: 25 euro

Regelgeving

Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998.

Wegwijs in het Belgisch verkeersreglement

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Erkende examencentra

Dienst Rijbewijzen

Contact

Dienst Rijbewijzen
Administratief centrum
Gelijkvloers
Groentemarkt 1
9160 Lokeren
09 340 94 40
rijbewijzen@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten