Wijzigen van naam of voornaam

Papieren Identiteit (Papieren)

Beschrijving

Uw naam en voornamen hebben een officieel karakter. Zij zijn in principe vast. Zij stellen u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren. U kan uitzonderlijk uw familienaam laten wijzigen indien er ernstige redenen zijn en de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring en u of derden niet kan schaden. Een voornaamsverandering is mogelijk indien de gevraagde voornaam geen aanleiding geeft tot verwarring en u of derden niet kan schaden. U kan eventueel uw naam én voornaam laten wijzigen.

Voorwaarden

U kan een naamsverandering vragen als:

  • u Belg, VN-vluchteling of staatloze bent
  • u duidelijk motiveert waarom u de naamsverandering wil
  • de nieuwe naam of voornaam niet tot verwarring leidt en uzelf of anderen niet schaadt

Als u kinderen heeft die uw naam dragen, moet u verduidelijken of u wil dat ook zij van naam veranderen.

Bent u minderjarig dan moet de aanvraag ingediend worden door uw ouders (of voogd). Als zij door één enkele ouder is geformuleerd, zal de andere ouder normaal gezien daarover ingelicht worden.

Procedure

U dient uw aanvraag schriftelijk in bij de FOD Justitie. De procedure neemt gemiddeld tussen de zes en achttien maanden in beslag. Door de naamsverandering bent u verplicht ook uw identiteitspapieren te hernieuwen.

Wat meebrengen

  • kopie geboorteakte (een buitenlandse akte moet vertaald en gelegaliseerd zijn)
  • bewijs van Belgische nationaliteit
  • recent bewijs van verblijfplaats
  • uittreksel strafregister
  • attest samenstelling van gezin

Prijs

Bij een verandering van een familienaam bedraagt het registratierecht 49 euro. Bij een toevoeging van een naam of partikel en bij een vervanging van een hoofdletter door een kleine letter betaalt u 740 euro.

Een voornaamsverandering kost 490 euro. In bepaalde gevallen is hier een vermindering mogelijk naar 49 euro.

Uitzonderingen

In de meest ingewikkelde gevallen kan de politie van uw woonplaats (al dan niet op vraag van het parket) een bijkomend onderzoek voeren. De FOD Justitie kan ook aanvullende informatie vragen aan andere instanties.

Regelgeving

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen (BS van 10 juli 1987).

Dienst Burgerlijke stand

Contact

Dienst Burgerlijke stand
Administratief centrum
Gelijkvloers
Groentemarkt 1
9160 Lokeren
09 340 94 25
09 340 94 45
09 340 94 46
burgerlijkestand@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-19:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-12:00
13:30-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-12:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten