Financiën stad

Op de financiële dienst worden de financiën van de stad beheerd, rekening houdend met inkomsten, subsidies, leningen, investeringen... De dienst omvat de cellen boekhouding, belastingen en de centrale aankoopdienst.