ICT

Er is één globale ICT-dienst voor de hele organisatie (zowel Stad als OCMW)

De dienst is verantwoordelijk voor het geven van advies aan de beleidsverantwoordelijken en de secretarissen van zowel stad als OCMW, over:
-de informatisering
-data- en telecommmunicatie
-informatieveiligheid
-GIS