16/08/2022

Bekendmaking openbaar onderzoek n.a.l.v. een aanvraag van nv Fluxus Belgium om een verklaring van openbaar nut te bekomen voor vervoersinstallatie

Omgevingsvergunning Openbare onderzoeken Ruimtelijke ordening

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK

 

Aanvraag van nv Fluxys Belgium om een verklaring van openbaar nut te bekomen voor vervoersinstallatie

 

Geachte,

 

In het kader van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, vraagt Fluxys een verklaring van openbaar nut aan voor het aanleggen en exploiteren van een vervoersinstallatie op privaat domein op het grondgebied van de gemeenten Lochristi, Zele, Berlare, Lebbeke en Opwijk en de steden Gent, Lokeren, Dendermonde en Aalst.

Deze vervoersinstallatie van Fluxys Belgium wordt aangevraagd om de continuïteit in de bevoorrading van gas te verzekeren en de overgang naar het vervoer van waterstof voor te bereiden.

De aanvraag tot het bekomen van een verklaring van openbaar nut wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen van 22/08/2022 tot en met 20/09/2022.

Het dossier ligt ter inzage op de dienst omgeving van het stadsbestuur tot de sluiting van het openbaar onderzoek 20/09/2022. Inzage van het dossier of het bekomen van nadere inlichtingen kan enkel op afspraak. U kan hiervoor telefonisch contact opnemen met de dienst op het nummer 09/235.32.27.

 

De bezwaren of bemerkingen aangaande het ontwerp kunnen schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Lokeren. (via post of mail: ruimtelijkeordening@lokeren.be). Bezwaren kunnen tot en met 20/09/2022 ingediend worden, met de vermelding van ‘verklaring openbaar nut vervoersinstallatie Fluxys’.

 

Met vriendelijke groeten

Dienst Omgeving