Geen inhoud

Nieuw zwembad

Informatie

Het stadsbestuur engageert zich om op de site Sportlaan een attractieve sportsite uit te bouwen met inbegrip van een eigentijds zwembad.  De toestand en de uitrusting van het huidig stedelijk zwembad (Durmebad, gebouwd in 1968) voldoet niet meer aan de sportieve, recreatieve en kwalitatieve normen van een hedendaags zwembad waar een stad als Lokeren behoefte aan heeft.  Zwemmen behoort tot de ‘life-time sporten’ (naast lopen en fietsen) die nog steeds aan populariteit winnen. Zowel vanuit verenigingen (wachtlijsten), scholen, als individuele sporters, stellen we een stijgende vraag naar zwemwater vast.

Na een algemene prospectie van enkele locatiemogelijkheden is beslist om het nieuwe zwembad te bouwen op de huidige site. De site Sportlaan werd aangeduid als de beste locatie om een sportsite met een eigentijds zwembad uit te bouwen: centraal gelegen langsheen een toegangsweg naar het centrum, gelegen op wandel- en fietsafstand van het verstedelijkt gebied én de vele scholen die er gebruik van maken en gelegen naast een ruime parking die vlot toegankelijk is, ook voor de vele bezoekers vanuit de buurgemeenten. De bouwzone voor het nieuw te bouwen zwembad zal wel worden uitgebreid.

 

Ontwerp en bouw nieuw zwembad goedgekeurd

Het voortraject van het nieuwe Durmebad loopt al iets meer dan een jaar, waarbij verschillende kandidaat-inschrijvers deeloffertes met voorontwerpen konden indienen waarop feedback werd gegeven vanuit de stad. In december 2020 dienden uiteindelijk drie geïnteresseerde kandidaatsgroepen hun integrale offerte in.  Aan de hand van gunningscriteria, die op voorhand in een bestek werden opgesteld, werd er vervolgens een voorkeursbieder gekozen. Met deze partij doorliep de stad een onderhandelingstraject, waar een aantal zaken werden verduidelijkt, aangepast en financieel werden afgestemd en waaruit de samenwerking van vandaag is ontstaan.

Op 7 juni jl. heeft het stadsbestuur het ontwerp en de bouw uiteindelijk goedgekeurd en de samenwerkende partners van architecten, ontwerpers, bouwfirma’s en onderhoudsfirma aangesteld: Pellikaan, VenhoevenCS, B2Ai architects, Boydens, Sweco en VMA zullen zich over dit grootse project binnen onze stad ontfermen en toezien dat de site een gezonde en sportieve ontmoetingsplek wordt in het hart van Lokeren.

De geraamde kostprijs hiervoor wordt geschat op 17,2 miljoen euro (inclusief btw).

Een nieuw familiezwembad voor Lokeren in 2023

De onderdoorgang tussen de Durme en het centrum blijft bestaan, maar om de ingang van het complex te verduidelijken, wordt een extra ingang voorzien aan de oostzijde van het gebouw.  Hierlangs krijg je direct een toegang tot het gehele Sport- en Jeugdcomplex. 
Met de nieuwe aanbouw, waarin ook een nieuwe inkomzone en een restaurant met zonnig terras worden gecreëerd, wil de stad een toegankelijk, transparant en publiek complex neerzetten. Ook de groene omgeving vormt een belangrijk element doorheen het hele traject: zo krijgt het voorplein een metamorfose met niveauverschillen en speelelementen waardoor de sportsite ook buiten uitnodigt tot spel en ontmoeting. De voorheen versnipperde ruimte rond het complex vormt straks een aangenaam groen en publiek geheel. 

Een zwembad voor iedereen: van wedstrijdzwemmers tot start to swimmers en recreanten

In het sportbad van 25 op 17 meter worden er 6 wedstrijdbanen aangelegd, die omgevormd worden tot 8 trainings- of schoolbanen, dit met een beweegbare bodem over de helft van het zwembad en een zone die tot een diepte van drie meter loopt.

Voor de allerkleinsten is er een peuterbad met speelelementen. Daarnaast wordt er ook voorzien in een stromende kreek met ligbanken in het water, een 50 meter lange glijbaan en een wellnesszone met whirlpool, stoombad en sauna. Ook is er een polyvalent warm instructiebad met beweegbare bodem waar heel wat doelgroepen in terecht kunnen om te spelen, leren zwemmen en aqua-therapeutische behandelingen.


Gezien er wordt aangebouwd aan de “oude” sporthal, worden ook de kleedkamers daar gerenoveerd.
De nieuwe inkomhal verbindt het nieuwe zwembad met de twee bestaande sporthallen en de nieuwe horeca die zich ook op het gelijkvloers zal begeven. De horeca zal uitgeven op het groengedeelte van de site met kleine speeltuin.

 

Het nieuwe Durmebad staat voor een duurzame toekomst

Een zwembad bouwen is een niet-alledaags gegeven. Het is een heel specifiek en technisch gebouw en de stad heeft ervoor gekozen om in te stappen in een ontwerp-bouw-onderhoud project (design-build-maintenance -project). Het is heel belangrijk dat in de bouw van een zwembad zowel de ontwerper, de bouwer en het bedrijf dat het technisch onderhoud voor 30 jaar op zich neemt, heel goed op elkaar zijn afgestemd. Vandaar dat de stad voor een procedure heeft gekozen waarin de ontwerper, bouwer en onderhoudsfirma reeds in een groep verankerd zijn.

Het energiegebruik van het nieuwe zwemcomplex wordt geminimaliseerd, met een isolatiescore die beter is dan wettelijk gevraagd. Op het gelijkvloers bevinden zich alle sportfaciliteiten, kleedkamers, de infobalie en het restaurant. Op de eerste verdieping komen alle bureelruimtes en vergaderzalen en op het ondergrondse niveau vinden we het volledige technische gedeelte terug, samen met de bergingen, fietsenstallingen, de bestaande fuifzaal, speel-o-theek en het Huis van het Kind.

Hinder

Alle info over werken en hinder vind je hier.