Vrije tijd Sport

Werfinrichting: maatregelen weggebruikers

 

plan-zwembad.png

 

De wandel- en fietsdoorgang onder het Sport- en Jeugdcomplex (de verbinding tussen parking Grote Kaai en de Sportlaan) wordt afgesloten. En dat tot de heropening van het nieuwe bad. Ook het wandelpad tussen parking Oude Durme en de ingang van het Sport- en Jeugdcomplex wordt afgesloten.

 

Ingang Sport- en Jeugdcomplex

Wie wil komen sporten blijft uiteraard welkom. De ingang van het Sport- en Jeugdcomplex blijft bereikbaar, maar zal enkel toegankelijk zijn langs de achterzijde. Wie met de wagen komt, parkeert daarom best op parking Grote Kaai.


Omleiding fietsers

Fietsers worden omgeleid van en naar het centrum via de parking Oude Durme (groene pijl). De ene helft van deze parking wordt opgenomen in de werfzone, langs waar ook het werfverkeer zal passeren. De andere zijde zal tijdelijk dubbelrichtingsverkeer ontvangen van zowel fietsers als plaatselijk autoverkeer (oranje pijlen).

Om langs de Durme dit dubbelrichtingsfietsverkeer mogelijk te maken zal de parkeerstrook parkeervrij worden gemaakt, waarbij er een fysieke afscheiding komt tussen de rijweg en de parkeerstrook. Ook langs de werfzone zal op de Sportlaan een parkeerverbod gelden tijdens de werken.

Zone 30

Ten slotte zal de huidige zone 30 worden uitgebreid om zo de veiligheid langs de werf te verbeteren en de fietsers een veiligere oversteek op de Sportlaan te bieden. De zone 30 richting de Markt zal dan starten vanaf parking Oude Durme.

Al deze maatregelen zullen gesignaleerd worden om een veiligere werfomgeving te garanderen.