Budgetbegeleiding

Budgetbegeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij u advies en steun kan krijgen en waarbij u zelf uw budget beheert. Als u schulden heeft, kan u ook hiervoor juridisch advies krijgen.

Voorwaarden

Inwoner van Lokeren zijn.

Aanvragen

Na een sociaal onderzoek uitgevoerd door een maatschappelijk werker.

Wat meebrengen

Alle inkomsten en uitgaven bewijzen