Toelage incontinentie, stomapatiënten, nierdialyse

Patiënten die lijden aan chronische incontinentie, stomapatiënten en personen die thuis nierdialyse doen, kunnen een tegemoetkoming aanvragen.

Voorwaarden

  • Inwoner van de gemeente zijn;
  • Thuis verzorgd worden;
  • op 1 januari van het dienstjaar ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de stad Lokeren

Wat meebrengen

-      Bewijs van aankoop incontinentiemateriaal voorleggen voor een minimaal bedrag van 40 euro voor de incontinentie- en stomapatiënten

-      Attest voorleggen van de behandelende arts voor personen die thuis nierdialyse doen

Bedrag

40 euro per jaar

Uitzonderingen: personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds en dus van vrijstelling genieten van milieubelasting, hebben geen recht op deze premie