Tijdelijk verblijven in een woonzorgcentrum

tdOCMW Lokeren is erkend voor 6 verblijfseenheden kortverblijf. Deze bevinden zich in woonzorgcentrum Ter Durme (in Hof van Eksaarde is er dus geen mogelijkheid tot kortverblijf). Je kan hier verblijven vanaf de leeftijd van 65 jaar. Uitzonderlijk worden bij noodsituaties jongere inwoners opgenomen.

Er wordt voorrang gegeven aan inwoners van Lokeren en zijn deelgemeenten.
In kortverblijf kan je (eventueel in verschillende verblijfsperiodes) tijdelijk verblijven voor maximaal 90 dagen per jaar. Per periode is de duur beperkt tot maximaal 60 dagen.
Gezien de dienstverlening gedurende uw kortverblijf identiek is aan die van WZC Ter Durme, verwijzen wij U voor alle andere informatie naar Woonzorgcentrum Ter Durme.