Woensdagmarkt

De Lokerse markt op woensdagmorgen lokt heel veel bezoekers vanuit Lokeren en omstreken. Groenten, fruit, vlees, vis, kaas, andere eetwaren, kledij, schoenen, dierenproducten, huishoudartikelen,... voor elk wat wils. 
De dienst Lokale Economie is belast met de praktische organisatie. Marktleider is Marleen Van Hecke.
De Stedelijke Marktcommissie fungeert als adviesorgaan.

Aanvragen

Aanvragen voor een vaste standplaats moeten gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren.

Documenten

Belastingsreglement 'Contant te betalen belasting op plaatsrechten voor losse standplaatsen op markten'

Ingekohierde belasting op plaatsrechten voor vaste standplaatsen op markten