Toegankelijkheidspremie

Aanvraag toegankelijkheidspremie

Aanvraagformulier subsidie voor het beter toegankelijk maken van handelspanden voor rolstoelgebruikers en minder mobiele personen.
LET OP: Onderaan dit formulier dient u enkele formulieren up te loaden. U kan deze best bij de hand nemen.

Duidelijke opgemaakte plannen op schaal en maataanduiding met de huidige toestand en beoogde toestand na herinrichting van het gebouwAfschrift van de stedenbouwkundige vergunning (voor zover vereist)Duidelijke raming/bestekken en de timing inzake de uite te voeren werkenIndien u eigenaar bent van het pand, een kopie van de notariƫle akte of indien u huurder bent een kopie van de geregsitreerde huurovereenkomst (min. 9 jaar)Officieel document afgeleverd door de daartoe bevoegde administratie waaruit blijkt dat de aanvrager beschikt over een inschrijving in het handelsregister en een BTW-nummer of een ondernemingsnummer