Rattenbestrijding

Elke particulier/verantwoordelijke moet op eigen terrein de bruine rat bestrijden. De beste manier om ze te bestrijden is PREVENTIE: voorkomen dat er voedsel, beschutting, water aangeboden wordt. Dat is niet altijd mogelijk. Voor kleine populaties (moeilijk in te schatten) of als signaalfunctie kan de bruine rat met mechanische middelen (klemmen, vangkooien) gevangen worden.

Maar gezien de bruine rat intelligent en wantrouwig is, zijn deze middelen niet altijd even efficiënt. In zo'n geval kan de bruine rat bestreden worden met chemische bestrijdingsmiddelen, nl. rodenticiden op basis van antibloedstollingsmiddelen. Scherm deze bestrijdingsmiddelen af voor andere dieren en kinderen en plaats ze op de duidelijke rattensporen. Volg ook altijd goed de gebruiksaanwijzing op de verpakking.