Adreswijziging

Wie verhuist, is verplicht zijn nieuw adres binnen de acht werkdagen aan te geven bij de gemeente van de nieuwe woonplaats.

Voorwaarden

U bent effectief verhuisd.

Procedure

U kan langskomen aan het loket maar u mag de adreswijziging ook schriftelijk, per fax of elektronisch melden aan de gemeente van uw nieuwe woonplaats. De enige voorwaarde is dat u zich voldoende identificeert door uw persoonsgegevens en uw rijksregisternummer te vermelden. Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet. Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats heeft. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuw adres. U mag zich 10 dagen na de controle van de wijkagent aanbieden aan het loket om uw identiteitskaart (PIN-code vereist) en inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en) te laten aanpassen.

Wat meebrengen van uzelf en van alle gezinsleden die mee verhuizen: 

-      identiteitskaart

-      PIN-code

-      Inschrijvingsbewijs wagen

Bedrag

gratis

Adreswijziging doorgeven

Via deze weg kan u snel een adreswijzing doorgeven.

Aanvraag starten