Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan dat vanuit de bestaande ruimtelijke, sociale en economische structuur de gewenste ruimtelijke structuur van de stad Lokeren vastlegt.

Het Ruimtelijk Structuurplan van de stad Lokeren werd goedgekeurd door de deputatie dd. 22/09/2005.