Omgevingsraad

Jérôme Van Kerckhove

Voorzitter

Katrien Dedeken

Secretaris
katrien.dedeken@lokeren.be

De omgevingsraad is de samenvoeging van de vroegere GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) en de milieuraad. Door het Decreet van 25/04/2014 betreffende de Omgevingsvergunning werden stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen samengevoegd tot omgevingsvergunningen. Ook de voormalige diensten stedenbouw en milieu werden samengevoegd tot de sector omgeving. Bijgevolg vond het stadsbestuur het aangewezen om ook de respectievelijke adviesraden, zijnde de GECORO en de milieuraad samen te voegen tot één omgevingsraad.