Thema Wonen

Wonen
Bouwen Huren Identiteit (Wonen) Landbouw (Wonen) Samenleven Senioren (Wonen) Veiligheid (Wonen)


NIEUWSBERICHT

Verlaagd btw-tarief voor zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers

Goed nieuws voor als je zonnepanelen, warmtepompen of zonneboilers wil laten plaatsen.

Sinds april (tot 31 december 2023) werd het btw-tarief verlaagd  van 21% naar 6% voor de aankoop van fotovoltaïsche zonnepanelen, thermische zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen voor alle privé-woningen (dus ook nieuwbouwwoningen en woningen heropgebouwd na sloop) jonger dan 10 jaar....

NIEUWSBERICHT

Hou je huis koel, ook na de zomer - duurzaam renovatieadvies

Onze zomers worden steeds heter, met hogere temperaturen en langere hittegolven. Als je woning nog niet aangepast is aan deze klimaatverandering, stijgt het kwik ook binnen. De hitte in huis is nefast voor je wooncomfort en welzijn. (Te) hoge temperaturen zorgen voor slaap- en concentratieproblemen en zijn slecht voor de gezondheid. .

Gelukkig kan je jouw woning aanpassen en voorbereiden op...

DIENST/PRODUCT

Jury der gezworenen

Om de vier jaar, in de loop van de maand januari, moeten de steden en gemeenten een stedelijke/gemeentelijke lijst der gezworenen opmaken. De personen die zijn opgenomen in de lijst der gezworenen, worden hiervan op de hoogte gebracht. De lijsten worden later samengevoegd tot een provinciale lijst. Uit die lijst worden personen geselecteerd die kunnen worden aangewezen om in een...

DIENST/PRODUCT

Melding of vraag

DIENST/PRODUCT

Aangifte van een adreswijziging

Wie verhuist, is verplicht zijn nieuw adres binnen de acht werkdagen aan te geven bij de gemeente van de nieuwe woonplaats.

DIENST/PRODUCT

Omgevingsvergunning

Wie een stedenbouwkundige, milieuvergunning of beide nodig heeft, vraagt voortaan één omgevingsvergunning aan. In de meeste gevallen kan men de aanvraag digitaal doen via het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid. 

DIENST/PRODUCT

RUP/BPA

DIENST/PRODUCT

Loket gemeentebelastingen

In dit loket kan je een overzicht vinden met links naar formulieren op het belastingenloket.

DIENST/PRODUCT

Stedelijke renovatiepremie

 De stedelijke renovatiepremie is er voor eigenaars die hun woning wensen te renoveren, ongeacht of dit de eigen woning is of een huurwoning. Eigenaars die hun woning sociaal wensen te verhuren via het SVK/De Woonmaatschappij kunnen genieten van een hogere premie.

DIENST/PRODUCT

Sociale woning

DIENST/PRODUCT

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een beleidsplan dat vanuit de bestaande ruimtelijke, sociale en economische structuur de gewenste ruimtelijke structuur van de stad Lokeren vastlegt.

DIENST/PRODUCT

Rooilijnplannen

 

 

DIENST/PRODUCT

Aansluiting riolering

DIENST/PRODUCT

Sloop- en bouwpremie

DIENST/PRODUCT

Hemelwater en infiltratiepremie

Bij de stad kan je een premie aanvragen voor het installeren van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening. 

DIENST/PRODUCT

Leegstand

 

DIENST/PRODUCT

Sociaal verhuurkantoor / SVK Waasland

Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de private huurmarkt om ze daarna te verhuren aan woonbehoeftige personen en gezinnen. Zo ben je als eigenaar verlost van de administratieve rompslomp en kan je verhuren zonder zorgen. Als huurder ben je zeker dat je in een betaalbare, kwaliteitsvolle woning terecht komt.

DIENST/PRODUCT

Referentieadres

DIENST/PRODUCT

Verlagen boordstenen

DIENST/PRODUCT

Conformiteitsattest

Het conformiteitsattest is één van de instrumenten van de Vlaamse overheid om de kwaliteit van huurwoningen te bewaken. 
Een conformiteitsattest bevestigt dat de woning voldoet aan de door het Vlaams Gewest gestelde normen inzake veiligheid, gezondheid en kwaliteit. 

DIENST/PRODUCT

Tussenkomst huurwaarborg

DIENST/PRODUCT

Overlast door minderjarigen

 

DIENST/PRODUCT

Renovatieadvies aan huis

DIENST/PRODUCT

Verwaarlozing

DIENST/PRODUCT

Woon- en energieloket Woonwijzer Waasland

mailto:woonwijzerwaasland@interwaas.beWoonwijzer Waasland is een onderdeel van het Energiehuis. Je kan er terecht voor informatie, begeleiding en ondersteuning rond premies en alle energiegerelateerde zaken.

DIENST/PRODUCT

Inzage openbaar onderzoek

DIENST/PRODUCT

Verordeningen

De regelgeving van parkeerplaatsen vindt je hier: Nieuwe verordening parkeren

Wens je een meergezinswoning te bouwen? Dan dien je te voldoen aan de ”stedenbouwkundige verordening voor het creëren en wijzigen van het aantal woongelegenheden” (B.D. 07/01/2010). Je kan de verordening hier downloaden.

DIENST/PRODUCT

Stookoliepremie

DIENST/PRODUCT

Aanvraag geveltuin

 

Een geveltuin is een leuk idee. Je fleurt niet alleen je gevel op, maar je brengt ook kleur en leven in je straat. 
Om een geveltuin aan te leggen, dient er voldaan te worden aan het reglement voor straatgeveltuintjes.

De opbraak van de verharding van het voetpad, alsook de fundering en aanleg van een opstaande boordsteen rond de geveltuin mag enkel gebeuren door de...

DIENST/PRODUCT

Perceelinformatie

Ter optimalisatie van onze dienstverlening biedt de stad Lokeren een platform aan waar geldende plannen, bestemmingen en voorschriften over een perceel kunnen teruggevonden worden (BPA, RUP, verkaveling, Erfgoed, Rooilijn,...).

De toepassing geeft geen overzicht van de verleende vergunningen.