College burgemeester en schepenen / vast bureau

Beleid Stad


Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau vergaderen elke maandagnamiddag, die vergaderingen zijn 'besloten vergaderingen', wat betekent dat die niet openstaan voor het publiek. De onderwerpen die behandeld worden tijdens die vergaderingen kunnen burgers nadien wel raadplegen. Deze beide vergaderingen bestaan uit volgende leden:

 

Burgemeester Filip Anthuenis (Lokaal Liberaal)

burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad, veiligheidsdiensten, personeel, patrimonium, informatie- en communicatiebeheer

Zitdag: op afspraak via burgemeester@lokeren.be,  09 235 31 20 of 09 235 31 00
Adres: Stadhuis, Groentemarkt 1, lokaal 1.10

 

Filip Liebaut (CD&V)

omgeving, stadsvernieuwing, wonen, natuur en dierenwelzijn

Zitdag: zaterdag van 9 tot 10.30 uur of op afspraak via filip.liebaut@lokeren.be, 09 235 31 21 of
0475 69 07 52
Adres: Stadhuis, Groentemarkt 1, lokaal 2.10
 

Claudine De Waele (Lokaal Liberaal)

bevolking/burgerlijke Stand, evenementen, horeca, markten, middenstand

Zitdag: op afspraak via claudine.dewaele@lokeren.be, 09 235 31 22 of 09 235 31 00
Adres: Stadhuis, Groentemarkt 1, lokaal 1.08
 
 

 
Sabine Van Rysselberghe (Lokaal Liberaal)

infrastructuur, gebouwen, wegen en rioleringen, mobiliteit, groen

Zitdag: op afspraak via sabine.vanrysselberghe@lokeren.be of 09 235 31 00
Adres: Stadhuis, Groentemarkt 1, lokaal 1.09
  

 
Marjoleine de Ridder (CD&V)

sport, jeugd, kinderopvang

Zitdag: op afspraak via marjoleine.deridder@lokeren.be, 09 235 31 25 of 09 235 31 00
Adres: Stadhuis, Groentemarkt 1, lokaal 0.11
 

 
Marina Van Hoorick (Lokaal Liberaal)

cultuur, toerisme, bibliotheek, archief, museum, duurzaamheid en mondiaal beleid

Zitdag: op afspraak via marina.vanhoorick@lokeren.be, 09 235 31 26 of 09 235 31 00
Adres: Stadhuis, Groentemarkt 1, lokaal 1.09
  

 
Stefan Walgraeve (Lokaal Liberaal)

financiën, ict, industriële ontwikkeling, zorgbedrijf Sakura

Zitdag: op afspraak via stefan.walgraeve@lokeren.be of 09 235 31 27
Adres: Stadhuis, Groentemarkt 1, lokaal 1.09

    

Nina Van der Sypt (CD&V)

welzijn, inburgering en integratie, onderwijs, landbouw

Zitdag: dinsdag van 18 tot 19 uur of op afspraak via nina.vandersypt@lokeren.be, 0475 33 60 94 of 09 235 31 00
Adres: Stadhuis, Groentemarkt 1, lokaal 2.10

   

Steven Verbeke

Algemeen directeur

Maak je afspraak of contacteer me via steven.verbeke@lokeren.be of 09 235 32 34
Adres: Stadhuis, Groentemarkt 1, lokaal 2.09

 

 

 

 

Raadpleeg de agenda en de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau met onderstaande link:

Raadpleeg agenda’s en (titels van) beslissingen van de gemeenteraad, commissies, college en vergaderingen van Sakura