College burgemeester en schepenen

Beleid Stad

Filip Anthuenis

Burgemeester Filip Anthuenis

De burgemeester is, zoals de naam doet vermoeden, het hoofd van de gemeente en is ook verantwoordelijk voor de administratieve politie. Burgemeester Filip Anthuenis is de voorzitter van de gemeenteraad en het schepencollege. 

Als voornaamste verantwoordelijkheid heeft de burgemeester de algemene leiding van de stad. Hij is hoofd van brandweer en politie en verder is hij bevoegd voor jeugd en administratieve vereenvoudiging. Dagelijks ondertekent hij de briefwisseling, de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad en het college. Daarnaast moet hij ook toezien op de uitvoering van de wetten en de decreten van hogere overheden.

 • Algemeen beleid
 • Jeugd
 • ICT
 • Brandweer
 • Politie en veiligheid
 • Kerkfabrieken
 • Administratieve vereenvoudiging

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.10, 09 340 94 00
Zitdag: vrijdag en zaterdag van 10 tot 11 uur
Burgemeester@lokeren.be

Zaterdag 8 december uitzonderlijk zitdag van 9.45 tot 10.15 uur.  

Filip LiebautEerste schepen: Filip Liebaut

 1. Huisvesting en woonkwaliteit
 2. Stadsvernieuwing
 3. Bouwvergunningen en milieuvergunning
 4. Verkavelingen
 5. Stedenbouw

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 2.10, 09 340 94 02
Zitdag: zaterdag van 9 tot 10.30 uur

 

 

Sabine Van RysselbergheTweede schepen: Sabine Van Rysselberghe

 1. Openbare werken
 2. Wegen
 3. Gebouwen
 4. Waterlopen en rioleringen
 5. Energie
 6. Mobiliteit
 7. Nutsvoorzieningen
 8. Kinderopvang

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.09, 09 340 94 38
Zitdag: vrijdag van 11 tot 12 en zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur
sabine.van.rysselberghe@lokeren.be

 

Nina Van der SyptDerde schepen: Nina Van Der Sypt

 1. Kleuter- en basisonderwijs
 2. Kunstacademie Ter Beuken
 3. Landbouw
 4. Milieu
 5. Natuurontwikkelingen
 6. Hinderlijke inrichtingen
 7. huisvuil
 8. Parken en groenvoorziening

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 2.10, 09 340 94 02
Zitdag: dinsdag van 16.15 tot 18.30 uur 
nina.van.der.sypt@lokeren.be

 


Peter De WitteVierde schepen: Peter De Witte

 1. Financiën en begroting
 2. Economische expansie en tewerkstelling
 3. Middenstand
 4. Markten
 5. KMO’s

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.09, 09 340 94 38
Zitdag: woensdag van 9 tot 10.30 uur
peter.de.witte@lokeren.be

 


Jerome Van DoorslaerVijfde schepen: Jerome Van Doorslaer

 1. Sport
 2. Evenementen
 3. Personeel + Syndicaal overleg stad en politie
 4. Communicatie
 5. Integrale veiligheid
 6. Ontvangsten en recepties
 7. Protocol

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.09, 09 340 94 38
Zitdag: woensdag van 10.30 tot 12 en zaterdag van 10.30 tot 12 uur
Jerome.van.doorslaer@lokeren.be

 


Claudine De WaeleZesde schepen: Claudine De Waele

 1. Bevolking
 2. Burgerlijke stand
 3. Begraafplaatsen
 4. Kieszaken
 5. Integratiebeleid en inburgering

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.08, 09 340 94 39
Zitdag: dinsdag van 11 tot 12 op het stadhuis; in het Woon- en Zorgcentrum van Eksaarde op afspraak
claudine.de.waele@lokeren.be

Schepen De Waele houdt op 20 november uitzonderlijk geen zitdag


Marina Van HoorickZevende schepen: Marina Van Hoorick

 1. Cultuur
 2. Toerisme
 3. Ontwikkelingssamenwerking
 4. Bibliotheek
 5. Museum
 6. Archief
 7. Kunstpatrimonium en monumentenzorg

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.08, 09 340 94 39
Zitdag: dinsdag van 17.30 tot 18.30 uur
marina.van.hoorick@lokeren.be

 


Luc De BlockSchepen van rechtswege (OCMW-voorzitter): Luc De Block

 1. OCMW
 2. Sociaal beleid
 3. AZ Lokeren
 4. Sociale tewerkstelling
 5. Seniorenbeleid
 6. Mindervalidenbeleid
 7. pensioenen

Contact: AZ Lokeren, kabinet gelijkvloers, gang links, Lepelstraat 2
Zitdag: zaterdag van 10.30 tot 12 uur
voorzitter@ocmw.lokeren.be

 

Algemeen directeur

Steven.Verbeke@Lokeren.be
09 340 94 11