College burgemeester en schepenen / vast bureau

Beleid Stad

 

 

Gezien de corona-maatregelen werken de burgemeester en schepenen op afspraak, gelieve hen eerst per e-mail of telefoon te contacteren.

 

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau vergaderen elke maandagnamiddag, die vergaderingen zijn 'besloten vergaderingen', wat betekent dat die niet openstaan voor het publiek. De onderwerpen die behandeld worden tijdens die vergaderingen kunnen burgers nadien wel raadplegen. Deze beide vergaderingen bestaan uit volgende leden:

 

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld)

burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad: veiligheidsdiensten, personeel, stafdiensten, voorzitter AZL

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.10, 09 340 94 00
Zitdag: vrijdag en zaterdag van 10 tot 11 uur
burgemeester@lokeren.be

 

 Filip Liebaut (CD&V)

omgeving, stadsvernieuwing, wonen, natuur en dierenwelzijn

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 2.10, 09 340 94 02
Zitdag: zaterdag van 9 tot 10.30 uur
filip.liebaut@lokeren.be

 

Claudine De Waele (Open Vld)

bevolking/burgerlijke Stand, evenementen, horeca, markten, middenstand

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.08, 09 340 94 39
Zitdag: woensdag van 10 tot 12 uur op het stadhuis; in het Woon- en Zorgcentrum van Eksaarde op afspraak
claudine.dewaele@lokeren.be

 

Sabine Van Rysselberghe (Open Vld)

infrastructuur, gebouwen, wegen en rioleringen, mobiliteit, groen

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.09, 09 340 94 38
Zitdag: vrijdag van 11 tot 12 en zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur
sabine.vanrysselberghe@lokeren.be

  

Nina Van der Sypt (CD&V)

welzijn, inburgering en integratie, onderwijs, landbouw

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 2.10, 09 340 94 02
Zitdag: dinsdag van 18 tot 19 uur 
nina.vandersypt@lokeren.be

 

Marjoleine de Ridder (CD&V)

sport, jeugd, kinderopvang

Contact: Stadhuis, Groentemarkt 1, lokaal 0.11, 0494 06 49 94
Zitdag: dinsdag van 17.30 uur tot 18.30 uur op het stadhuis
marjoleine.deridder@lokeren.be

    

Marina Van Hoorick (Open Vld)

cultuur, toerisme, bibliotheek, archief, museum, duurzaamheid en mondiaal beleid

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.09, 09 340 94 38
Zitdag: dinsdag van 17.30 tot 18.30 uur
marina.vanhoorick@lokeren.be

  

Stefan Walgraeve (Open Vld)

financiën, ict, industriële ontwikkeling, zorgbedrijf Sakura

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.09, 09 340 94 38
Zitdag: maandag van 17 tot 18 uur
stefan.walgraeve@lokeren.be

   

Algemeen directeur

steven.verbeke@lokeren.be
09 340 94 11

 

Raadpleeg de agenda en de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau met onderstaande link:

Raadpleeg agenda’s en (titels van) beslissingen van de gemeenteraad, commissies, college en vergaderingen van Sakura