College burgemeester en schepenen / vast bureau

Beleid Stad

 

 

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau vergaderen elke maandagnamiddag, die vergaderingen zijn 'besloten vergaderingen', wat betekent dat die niet openstaan voor het publiek. De onderwerpen die behandeld worden tijdens die vergaderingen kunnen burgers nadien wel raadplegen. Deze beide vergaderingen bestaan uit volgende leden:

In de maanden juli en augustus kunnen de zitdagen afwijken, u vindt de vakantieplanning terug bij de contactgegevens van de burgemeester of betrokken schepen. De stadsdiensten blijven echter ter beschikking en u kan hen telefonisch bereiken op 09/340.94.11.

 

Burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld)

burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad: veiligheidsdiensten, personeel, stafdiensten, voorzitter AZL

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.10, 09 340 94 00
Zitdag: vrijdag en zaterdag van 10 tot 11 uur
Burgemeester@lokeren.be 

Vakantieplanning: eerstvolgende zitdag op vrijdag 30 augustus

  

Filip Liebaut (CD&V)

omgeving, stadsvernieuwing, wonen, natuur en dierenwelzijn

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 2.10, 09 340 94 02
Zitdag: zaterdag van 9 tot 10.30 uur
filip.liebaut@lokeren.be

Vakantieplanning: geen zitdag van 05 tot en met 21 juli en van 02 tot en met 11 augustus.

 

Claudine De Waele (Open Vld)

bevolking/burgerlijke Stand, evenementen, horeca, markten, middenstand

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.08, 09 340 94 39
Zitdag: woensdag van 10 tot 12 op het stadhuis; in het Woon- en Zorgcentrum van Eksaarde op afspraak
claudine.dewaele@lokeren.be

Tijdens de maanden juli en augustus enkel op afspraak: 0472/83.00.70.
Vakantieplanning:  geen zitdag van 10 tot en met 25 augustus.

 

Sabine Van Rysselberghe (Open Vld)

infrastructuur, gebouwen, wegen en rioleringen, mobiliteit, groen

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.09, 09 340 94 38
Zitdag: vrijdag van 11 tot 12 en zaterdag van 9.30 tot 10.30 uur
sabine.vanrysselberghe@lokeren.be

Vakantieplanning: geen zitdag van 22 juli tot en met 11 augustus. 

 

Nina Van der Sypt (CD&V)

welzijn, inburgering en integratie, onderwijs, landbouw

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 2.10, 09 340 94 02
Zitdag: dinsdag van 18 tot 19 uur 
nina.vandersypt@lokeren.be

 

Marjoleine de Ridder (CD&V)

sport, jeugd, kinderopvang

marjoleine.deridder@lokeren.be

Zitdag: dinsdag van 17.30 uur tot 18.30 uur op het stadhuis
woensdag van 17 tot 18 uur in Wistik/bib Eksaarde

Tijdens de maanden juli en augustus enkel op afspraak: 0494/06.49.94.
Vakantieplanning:  geen zitdag van 13 tot en met 23 augustus.

 

 

Marina Van Hoorick (Open Vld)

cultuur, toerisme, mondiaal beleid

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.09, 09 340 94 38
Zitdag: dinsdag van 17.30 tot 18.30 uur
marina.vanhoorick@lokeren.be

Vakantieplanning: geen zitdag van 25 juli tot en met 16 augustus.

 

Stefan Walgraeve (Open Vld)

financiën, ict, industriële ontwikkeling, zorgbedrijf Sakura

Contact: Stadhuis, Markt 1, lokaal 1.09, 09 340 94 38
Zitdag: maandag van 17 tot 18 uur
stefan.walgraeve@lokeren.be

 Vakantieplanning: geen zitdag van 01 tot en met 15 augustus.

  

Algemeen directeur

Steven.Verbeke@lokeren.be
09 340 94 11

 

Raadpleeg de agenda en de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau met onderstaande link:

Raadpleeg agenda’s en (titels van) beslissingen van de gemeenteraad, commissies, college en vergaderingen van Sakura