Privacypolicy

Het stadsbestuur van Lokeren verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken en diensten. Deze privacyverklaring gaat dieper in op hoe persoonsgegevens verwerkt worden binnen de stadsdiensten.

 Privacy

Het beheer en beveiliging van persoonsgegevens wordt bepaald door Europese regelgeving. In deze Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

 Gebruik persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens worden met volgende aspecten van de verwerking rekening gehouden:

  • proportionaliteit
  • finaliteit
  • integriteit
  • transparantie.

De Stad Lokeren gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens, welke enkel voor de beoogde dienstverlening wordt gebruikt. Daarbij worden niet meer gegevens verwerkt dan nodig is. De Stad Lokeren neemt passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen.

Het stadsbestuur werkt samen met andere externe partijen (Vlaamse en Federale Overheid, contractuele dienstverleners…). Uw gegevens kunnen verwerkt worden door deze partners, steeds met maximaal respect voor de privacy en uitsluitend voor de beoogde doeleinden.

Toestemming

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een wettelijke of publieke taak. In sommige gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er wordt u dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens worden alleen voor het doel gebruikt waarvoor uw toestemming oorspronkelijk bedoeld was. Indien het toch nodig blijkt dat de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt worden, wordt u daarover geïnformeerd. U bent te allen tijde vrij om de toestemming te verlenen of te weigeren. Als u weigert, wordt u nog steeds gewoon geholpen. Als u wel toestemming geeft, mag u deze weer intrekken wanneer u wilt.

Uw rechten

Volgens de wetgeving (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van het stadsbestuur.

  • U heeft recht op inzage van de gegevens die bij de stad bekend zijn. U kunt daarvoor een inzageverzoek indienen. De Stad Lokeren behandelt uw verzoek binnen de 4 weken.
  • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
  • U heeft recht op correctie, aanvulling of afscherming van uw gegevens.
  • U heeft het recht de Stad Lokeren te verzoeken uw gegevens te verwijderen indien de Stad Lokeren geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
  • U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen indien u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt u hiervoor wenden tot de Stad Lokeren via onderstaande contactgegevens, daarnaast kunt u terecht bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Cookies

Het stadsbestuur gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Stad Lokeren gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan de stad daarmee deze website optimaliseren. Daarnaast plaatst Stad Lokeren cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat u op maat gemaakte content kan worden aangeboden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Vragen of opmerkingen

Neem contact op als u vragen of opmerkingen heeft over hoe de Stad Lokeren omgaat met uw privacy en het verwerken van uw persoonsgegevens via privacy@lokeren.be of 09 342 30 21 of via de Informatieveiligheidscel, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren.

DPO / Veiligheidsconsulent

Contact

Markt 8, 9160 Lokeren

privacy@lokeren.be

Locatie

Openingsuren

Deze dienst is momenteel gesloten

Maandag:

8:00
21:00
09:00-17:00

Dinsdag:

8:00
21:00
09:00-17:00

Woensdag:

8:00
21:00
09:00-17:00

Donderdag:

8:00
21:00
09:00-17:00

Vrijdag:

8:00
21:00
09:00-17:00

Zaterdag:

Gesloten

Zondag:

Gesloten